Affärsområde Table Top

Fokus på större kunder ger ökad kostnadseffektivitet

Affärsområde Table Top erbjuder Dunis koncept och produkter främst till hotell samt restauranger och marknadsför i huvudsak servetter, dukar och ljus för det dukade bordet. Duni har en marknadsledande position inom premiumsegmentet i Europa.

Nettoomsättningen ökade till 2 179 (2 040) MSEK. Det operativa resultatet ökade till 373 (339) MSEK och rörelsemarginalen till 17,1 (16,6) procent. Den operationella hävstången från ökade volymer och den förbättrade kostnadseffektiviteten är de viktigaste faktorerna till det stärkta rörelseresultatet. Under 2014 svarade Table Top för cirka 51 (54) procent av Dunis nettoomsättning.

Affärsområdets strategi i korthet:

  • Ledande inom premiumsegmentet.
  • Tillväxt genom geografisk expansion med fokus på ökade marknadsandelar i södra och östra Europa samt Storbritannien.
  • Dra fördel av nya trender och koncept på HoReCa-marknaden såsom ökad efterfrågan inom barer, caféer och fast food.

Under slutet av 2013 genomförde affärsområdet en genomgripande omorganisation. Fokus ligger på större kunder, vilket bidragit till en ökad volym och bättre resultat under 2014. Fortfarande domineras marknaden av de lokala restaurangerna, men globala kedjor visar en stark tillväxt och tar marknadsandelar.

Strategin med paneuropeiska kundansvariga är ett sätt för Table Top att möta denna trend. Dessa kunder söker en partner som är etablerad över hela Europa för att effektivisera sitt inköpsarbete. Duni har under året vunnit kontrakt med större grossister, hotellkedjor och cateringfirmor som agerar över hela Europa.

Table Top har under flera år fokuserat på premiumprodukter. Detta segment ska fortsätta att utvecklas, men för att nå koncernens tillväxtmål, måste även försäljningen av basprodukter – det vill säga produkter som inte är unika för Duni – öka.

Affärsområdet har fortsatt sin satsning i södra Europa, vilket gett framgångar i framför allt Italien och Spanien. Det har gett en tvåsiffrig procentuell tillväxt på marknader som varit svaga under flera år.

Fortsatt etablering av Evolin®

Den fortsatta etableringen av det nya dukmaterialet Evolin resulterade i en försäljningsökning på cirka 60 procent. Evolinsortimentet utökas kontinuerligt med bland annat fler format. Under året har affärsområdet också inlett arbetet med att revitalisera varumärkena Dunicel® och Dunilin®.

För Table Top är en av utmaningarna att även förflytta sig till de kundkategorier som växer, till exempel barer, caféer, fast food, vilka inte är affärsområdets traditionella kundgrupper. Table Top har under året lanserat koncept för detta segment som varit framgångsrika, bland annat en cocktailservett som kan användas som glasunderlägg, servett eller till plockmat.

En servett med utseende som en kökshandduk är ett exempel på en produktutveckling inom affärsområdets traditionella kundsegment. Det finns ett behov att möta trenden med nakna bord (”bare table”). Kökshandduken är ett bra sätt att skapa stämning, men de blir snabbt fläckiga, tappar färg och form – med Dunis produkt får kunden något som alltid är fräscht på bordet.

Inom eventsidan finns inte problemet med det ”nakna bordet”, därför lanserade affärsområdet en stor rund Evolinduk till detta segment. Att tvätta stora linnedukar upplevs ofta som ett problem, det är en tidskrävande hantering och medför stora kostnader.

Världens första komposterbara sortiment

Tack vare OK Compost®-märkningen kunde Duni under året erbjuda världens första komposterbara produktsortiment. Allt fler restauranger i Europa sorterar sitt matavfall och det finns ett behov av att kunna kompostera även färgrika premiumprodukter som Dunis. Detta har rönt stort intresse under året.

Enligt Table Top är det en trend att kunderna åter värdesätter kvalitet. Trenden är färre gäster med ett högre värde per gäst, vilket betyder en större möjlighet för Duni att sälja produkter av högre kvalitet.

Att äta frukost ute ökar kraftigt. Table Top har utvecklat specifika produkter för frukosten, till exempel en servett med fickor för bestick. Det möjliggör enkel och snabb dukning, vilket är viktigt för kunderna, eftersom det krävs snabba och många gästbyten under ett par intensiva timmar.

Goodfoodmood®

”Goodfoodmood® är en vitamininjektion för Table Top. Det är ett viktigt steg mot ett uppdaterat Duni och innebär en förbättring både för våra traditionella och nya kundkategorier. Visuellt skapar det en klart större relevans.”

Maria Wahlgren, affärsområdeschef, Table Top

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per produktgrupp, %
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundkategorier

Event och catering

Fullservice-restauranger

Hotell

Offentlig sektor

Konferenser och mässor

Företag