Affärsområde Consumer

Stark tillväxt och strategiskt viktigt förvärv

Affärsområde Consumer erbjuder konsumentprodukter till främst detaljhandeln i Europa. Kunderna utgörs av dagligvarukedjor men även andra kanaler såsom olika typer av fackhandel exempelvis trädgårdsmarknader, inredningsbutiker och ”gör‐det‐själv”‐butiker. Från och med juni 2014 ingår förvärvet av tyska Paper+Design som en del av affärsområdet.

Nettoomsättningen uppgick till 889 (603) MSEK. I fasta växelkurser motsvarar det en försäljningsökning med 40,1 procent. Förvärvet av Paper+Design har lagt grunden för att erbjuda ett starkare sortiment, inklusive unika kundanpassade produkter i mindre volymer.

Det operativa resultatet blev 54 (13) MSEK och rörelsemarginalen 6,1 (2,2) procent. Affärsområdet svarade för cirka 21 (16) procent av Dunis nettoomsättning under perioden.

Affärsområdets strategi i korthet:

  • Duni ska vara den naturliga affärspartnern för Europas dagligvaruhandel.
  • Driva kategorin tillsammans med dagligvaruhandeln utifrån ett kund- och konsumentperspektiv.
  • Genom hög flexibilitet och serviceerbjudande bli en del av kundens affärsmodell, både inom handelns egna varumärken och Dunis eget.

Den största händelsen under 2014 är förvärvet av Paper+Design. Samtidigt ökade försäljningen i övriga affärsområdet med 14 procent. Norden har utvecklats mycket bra med en omsättningsökning på 32 procent. Tillsammans med en effektivisering av organisationen har det förbättrat lönsamheten betydligt. Tyskland visade en marginell tillväxt, Benelux och Storbritannien var stabilt.

Under 2014 har Consumer haft stor framgång inom private label, detaljhandelns egna varumärken. Utvecklingen visar att försäljning av produkter till private label parallellt med egna produkter för premiumsegmentet, med attraktiv design och kundanpassade lösningar, skapar potential för bättre lönsamhet.

Prioriteringar för lönsam tillväxt

Duni arbetar alltmer med private label-kunder och under 2014 tecknades ett antal större kontrakt i första hand i Norden.

För att utveckla och nå nya geografiska marknader har fokus legat på Frankrike och Polen. Polen har utvecklats väl under året, inte minst lönsamhetsmässigt.

Consumers strategiförändring innebär en successiv fokusering på premiumprodukter. För att stärka varumärket Duni som en innovativ aktör skapades under 2013 Designs for Duni®, ett unikt koncept där Duni utvecklar specialdesignade produkter i samarbete med välkända designers. Konceptet bidrar till högre lönsamhet, positionerar Duni som ledande inom design samt stödjer affärsområdets strävan att skapa Goodfoodmood®. Affärsområdet har under 2014 fortsatt att satsa på konceptet med kända designers som svenska Hanna Werning, nederländska Melli Mello och finska Vallila. Under 2015 görs en satsning med Glööckler och Graziela Preiser, båda från Tyskland.

Allt fler äter ute

Den övergripande paneuropeiska mattrenden under de senaste åren är att allt fler oftare äter utanför hemmet. Dessutom har produkterna flyttats från dagligvarubutikerna till andra köpställen. Även om totalmarknaden stagnerat eller minskar något är den fortfarande mycket stor och affärsområdet arbetar med att hitta och utveckla andra kanaler mot slutkonsumenten. Förvärvet av Paper+Design är en viktig del av den strategin.

Paper+Design kompletterar och stärker

Mot slutet av det andra kvartalet 2014 förvärvades det tyska företaget Paper+Design. Företaget har en stark position i premiumsegmentet för designade servetter främst på konsumentmarknaden. Produkterna säljs i första hand via fackhandel, till exempel trädgårdscenter, butiker med inriktning på kontor, blomsterbutiker och heminredningsbutiker, vilket kompletterar Dunis kanaler. Cirka 50 procent av försäljningen exporteras till över 80 marknader utanför Tyskland, där de viktigaste är Nordamerika, Skandinavien, Frankrike och Schweiz.

Paper+Design är baserat i Wolkenstein i östra Tyskland, har cirka 210 anställda och omsatte under 2014 ca 354 MSEK, varav 204 MSEK sedan den 11 juni då Duni tog över verksamheten. Rörelsemarginalen är cirka 20 procent. Produkterna är huvudsakligen egentillverkade, designade pappersservetter.

Företaget erbjuder servetter med högkvalitativt tryck och med många designtryck att välja mellan. Paper+Design gör mellan 500 och 600 nya designtryck varje år och erbjuder totalt cirka 6 000 stycken.

Förvärvet av Paper+Design ger möjlighet till synergier, till exempel inom inköp, materialkunskap och marknadssamarbeten.

Snabb integration

Under andra halvåret har det skett en snabb integration med Duni, till exempel inköp, vilket kommer att fördjupas under 2015. På säljsidan finns det ett antal marknader där synergier identifierats. Strategin är att behålla styrkorna hos både Paper+Design och Duni och få ut så mycket synergier som möjligt i form av inköp, materialkunskap och samarbeten på vissa marknader.

”Förvärvet av Paper+Design passar mycket bra in i Dunis konsumenterbjudande och stärker oss inom många områden. Framför allt kompletterar det våra marknadskanaler med sin styrka inom fackhandeln. Dessutom har de en hög designkompetens som tillför Duni såväl effektivitet som bredd i vårt totala erbjudande.”

Robert Dackeskog, affärsområdeschef Consumer

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per produktgrupp, %
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundkategorier

Dagligvaruhandel

Fackhandel