Affärsområde Meal Service

Lönsam tillväxt genom säljfokus, unika koncept och inköpsaktiviteter

Affärsområde Meal Service erbjuder koncept för måltidsförpackningar och serveringsprodukter till exempelvis take-away, färsk färdigmat och catering. Kunder är huvudsakligen företag med verksamhet inom restaurang, catering eller matproduktion. Duni har en ledande position i Norden och en tydlig tillväxtagenda på utvalda marknader i Europa.

Nettoomsättningen uppgick till 555 (509) MSEK. I fasta växelkurser motsvarar det en försäljningsökning med 6,3 procent. Huvuddelen av de marknader där Meal Service är verksamma visade tillväxt under året.

Det operativa resultatet blev 19 (13) MSEK och rörelsemarginalen 3,5 (2,5) procent. De åtgärder för att öka kostnadseffektiviteten som implementerades i slutet av 2013 och under 2014 har varit viktiga för att förbättra rörelsemarginalen. Affärsområdet svarade för cirka 13 (13) procent av Dunis nettoomsättning under perioden.

Affärsområdets strategi i korthet:

  • På ett flexibelt sätt utveckla unika lösningar som löser kundernas problem och behov.
  • Söka större kontrakt, vilket ger ökad omsättning och bättre kostnadseffektivitet.
  • Den egna inköpsorganisationen ska minska antalet leverantörer för att uppnå bättre inköpspris och närmare dialog kring innovation och utveckling.

En av Meal Service viktigaste framgångsfaktorer är att ständigt ligga i framkant med kundanpassade lösningar och unika koncept. Innovationstakten måste vara hög för att behålla en ledande position. En stor del av produkterna är inköpta och strategin är att köpa från leverantörer som är flexibla och har rätt kostnadsstruktur.

Geografiskt visar Meal Service tillväxt i stora delar av Europa. På de få marknader som haft en svagare utveckling under 2014 är det viktigt att vända framför allt hemmamarknaden Sverige, affärsområdets största marknad, till lönsam tillväxt. I övriga Norden har Norge, Finland och Danmark haft en positiv försäljningsutveckling. I Östeuropa växer framför allt Polen och i Centraleuropa har Tyskland, Österrike och Schweiz utvecklats väl, drivet av kundunika lösningar och take-away. I Västeuropa har främst Benelux-länderna visat en god utveckling. I Sydeuropa har Italien och Spanien gått mycket bra, drivet av att affärsområdet investerat i extra säljkraft för att ta tillvara den växande take-away-marknaden.

Fokusområden för lönsam tillväxt

För att öka tillväxten på ett lönsamt sätt har Meal Service fokuserat på fyra områden, vilka kommer att vara i fokus även under 2015.

Utveckla unika koncept som löser kundernas utmaningar och problem. Kundunika lösningar har vuxit med 13 procent, bland annat genom ett utökat samarbete med den globala restaurangkedjan Vapiano, som varit en nyckelkund i flera år. Några exempel på produkter som möter behovet av lösningar med mindre miljöpåverkan:

  • Ny banbrytande trågserie tillverkad av växtbaserad bioplast inom förslutningskonceptet Duniform.
  • Miljöerbjudandet ecoecho™ med ett brett sortiment av produkter av till exempel förnyelsebart eller återvunnet material samt produkter som kan komposteras.

Säljfokus och effektivitet. Meal Service har en egen säljorganisation fokuserad på affärsområdets produkter. Den fokuserade säljstyrkan har varit en viktig orsak till den goda tillväxten under 2014. Dessutom har strategin varit att fokusera på större kunder och kontrakt, vilket utöver att driva tillväxt dessutom förbättrat kostnadseffektiviteten.

Inköp. Det är bland annat viktigt att minska antalet leverantörer för att bli en större partner i syfte att få bästa möjliga inköpspris över en produkts livscykel. Det är också väsentligt att förbättra innovation och produktutveckling i nära samarbete med leverantörer och Dunis kategoriorganisation.

Ständig förbättringskultur. Alla medarbetare inom Meal Service har ett ansvar att påpeka problem och förbättra processer. Det kan till exempel vara fel prissättning eller omständligt leveransflöde.

Trender som påverkar affärsområdets tillväxt

Det är framför allt fyra omvärldstrender som påverkar marknaden för Meal Service:

Mobil livsstil. Gränserna mellan aktiviteter i vardagen suddas ut. Människor lever i rörelse, vilket ökat behovet av lösningar för take-away. Trenden att take-away-restauranger tar marknadsandelar från fullservicerestauranger fortsätter och är paneuropeisk.

Från ”fast food” till ”good food fast”. Snabbmat för tio år sedan var skräpmat, nu pågår en accelererande ”premiumisering”. Ett konkret exempel är Melker Anderssons svenska hamburgerrestaurang Vigårda med bättre kvalitet på råvarorna, ekologiskt kött och handgjorda pommes frites. Snittnotan ökar och förpackningarna ska spegla det.

Ökad efterfrågan på förpackningar med miljöprofil. I takt med att medvetna restaurangkoncept som Dean & David i Tyskland växer, finns det en ökad efterfrågan av lösningar med mindre miljöpåverkan. Det medför ett ändrat köpbeteende, vilket Duni möter med miljöerbjudandet ecoecho som har vuxit med 30 procent under året.

Gränsen mellan butik och restaurang suddas ut. I dagligvarubutikerna konkurrerar restauranger med färsk färdigmat, butiker anställer egna kockar som lagar mat som säljs i butik. Den gamla tidens saluhall är tillbaka fast i ny tappning, till exempel italienska Eataly som snabbt erövrar världen. Färsk färdigmat som ska stå på en hylla eller i en disk på ett attraktivt sätt kräver nya förpackningar, vilket Duni möter med lösningar som Duniform.

Goodfoodmood®

”Goodfoodmood® innebär att vi nu har en varumärkesplattform som är relevant för hela Duni. Mat och dryck står i centrum för oss och vi hjälper till att lyfta upplevelsen. Våra kundgrupper ligger i framkant av utvecklingen och Goodfoodmood gör oss moderna med ett bildspråk och formspråk som våra kunder känner igen.”

Linus Lemark, affärsområdeschef Meal Service

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per produktgrupp, %
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundkategorier

Caféer

Event och catering

Fast Food

Offentlig sektor

Take-away