CSR

Ansvarsfullt företagande med hjärna och hjärta

Duni fortsätter sitt arbete för ansvarsfullt företagande. Our Blue Mission är företagets plattform för ansvarsfullt företagande, med mål och arbetssätt som sträcker sig till år 2020.

Projekt för fossilfri energi

Duni fäster stor vikt vid goda arbetsvillkor på tillverkningsanläggningarna, begränsad miljöpåverkan samt säkra och hygieniska produkter. Ett viktigt mål för Dunis hållbarhetsarbete är att energin i företagets produktion ska vara 100 procent fossilfri år 2020. Tillsammans med den regionala klusterorganisationen The Paper Province, Valmet AB, Karlstad Universitet, Södra Skog och Svenskt Gastekniskt Center AB inledde Duni under året ett projekt i syfte att hitta en ny teknik som gör att mjukpapper kan torkas utan fossila bränslen.

Torkningen är en energikrävande del av tillverkningen av pappersprodukter, som servetter. Idag används fossilgas (LPG) till denna process, men nu undersöks möjligheten att istället tillverka gas på plats, från biomassa. Projektet anses så nyskapande att Energimyndigheten under året har beviljat stöd till pilotprojektet. Om tekniken visar sig fungera kan det innebära att Dunis egen produktion blir 90 procent fri från fossila bränslen. Projektet är en framgångsfaktor i Dunis hållbarhetsarbete och kan ge kraftigt minskat beroende av fossilt bränsle till förmån för lokalt producerad biomassa.

Komposterbara material

Duni vill vara ledande på marknaden för komposterbara och förnyelsebara, det vill säga växtbaserade, material. Under året lanserades två nyheter – världens bredaste sortiment av komposterbara, enfärgade servetter och dukar med märkningen OK Compost® samt biomaterialet ecoecho™ bioplastic. Båda är resultat av flera års utvecklingsarbete.

Dunis OK Compost-märkta produkter utgör marknadens första komposterbara sortiment där både servetter och dukar ingår. Märkningen innebär att servetterna och dukarna är garanterat biologiskt nedbrytbara i en industriell komposteringsanläggning. Restauranger ska med andra ord inte behöva sortera ut servetter och dukar. Dunis produkter uppfyller den europeiska standarden (EN 13432) för att kunna sorteras tillsammans med matavfall. Produkterna har lanserats brett på marknaden och har tagits emot positivt av Dunis kunder.

Ecoecho™ bioplastic, som tillverkas av växter, är ett spännande val för minskad miljöpåverkan. Det är ett biobaserat material som funktionsmässigt ger samma fördelar som traditionell polypropen (PP) och samtidigt är återvinningsbart som vanlig plast. Materialet används inledningsvis till Dunis förseglingsbara take-away-tråg för Duniform® och fler produkter är på gång.

Socialt ansvar inifrån och ut

Duni arbetar sedan länge med att säkerställa goda sociala och säkerhetsmässiga förhållanden hos sina leverantörer, men också i den egna verksamheten. Dunis uppförandekod bygger på ILO:s principer och följs regelbundet upp genom revisioner i egen regi hos sina leverantörer. För Dunis egen verksamhet är det interna engagemanget avgörande för att målen ska bli verklighet. Duni arbetar för att etablera ett utbrett hållbarhetstänkande i hela företaget – i stort såväl som smått. För att stimulera engagemanget ordnades en intern CSR-tävling. Medarbetare fick nominera genomförda aktiviteter såväl som förslag till framtida CSR-aktiviteter. Duni avser att återupprepa tävlingen även nästa år.

Dunis sociala ansvar är kopplat till företagets kärnverksamhet – att skapa en trivsam atmosfär och positiv stämning vid alla tillfällen när det lagas och bjuds på mat och dryck – en Goodfoodmood®. Under året valde Duni att tillsammans med stiftelsen Min Stora Dag arrangera en helg med fokus på mat för ett tjugotal entusiastiska barn. Min Stora Dag är en stiftelse vars huvudsakliga verksamhet är att uppfylla sjuka barns drömmar. Flera barn drömmer om att laga mat med en kändiskock och Duni ville självklart hjälpa till att göra barnens drömmar till verklighet.

Mål för Dunis CSR-arbete 2020

100 %

Energin i Dunis produktion ska vara 100 procent fossilfri.

20 %

Energianvändningen ska minska med 20 procent.

100 %

Det ska finnas förnybara eller komposterbara alternativ i 100 procent av Dunis produktgrupper.

0 %

Inga produktklagomål ska gälla potentiella hälsorisker.

80 %

Kontrollerade leverantörer ska stå för 80 procent av värdet på råvaror och slutprodukter.

100 %

Alla nya leverantörer av slutprodukter ska kontrolleras.

100 %

Alla medarbetare ska vara engagerade i förbättringar, känna till våra etiska regler och delta i arbetet med värdefrågor.