Affärsområde Materials & Services

Renodling optimerar affären

Kärnverksamheten stärks genom maximalt utnyttjande av material och tjänster.

Affärsområde Materials & Services omfattar den externförsäljning som ligger utanför de övriga affärsområdena. Största delen av omsättningen kommer från direktförsäljning av tissue- och airlaidmaterial som tillverkas vid fabriken i Skåpafors. Även service som ligger inom outsourcing ryms inom affärsområdet. Syftet är att till fullo utnyttja den kapacitet som finns för att stötta och stärka kärnverksamheten.

UNIKA MATERIAL ÄR EN VIKTIG DEL AV KÄRNVERKSAMHETEN

2015 präglades av strategin att renodla Dunis verksamhet och främst koncentrera sig på grundaffären – att med produkter och tjänster skapa Goodfoodmood® vid tillfällen där mat och dryck förekommer. Som en följd lades hygienverksamheten ner. Den stod tidigare för cirka 90 procent av affärsområdets försäljning.

Designat för tillväxt

”Genom att endast tillverka material som hör till kärn­verksam­heten kan vi koncentrera oss på att utnyttja vår kapacitet fullt ut. Det stärker Duni.”

Mats Lindroth, CFO

European finance function (eff)

Outsourcing med hög kapacitet och kompetens

Inom Materials & Services ligger även outsourcing-funktionen European Finance Function (EFF). Det är en verksamhet som är förlagd i Poznan, Polen, som har till uppgift att ta hand om stora delar av koncernens redovisnings- och ekonomifunktioner.

Att förlägga ekonomiaktiviteterna till EFF minskade kostnaderna väsentligt för Duni, samtidigt som kvaliteten på utförandet och rapporteringen förbättrades. Eftersom kompetensen är stor har även externa kunder kunnat erbjudas att ta del av tjänsterna. Under 2015 har en handfull företag använt och sett fördelen med att anlita bolaget. I framtiden ska EFF kunna ta på sig fler uppdrag och därmed bidra till ytterligare intäkter.