Affärsområde Table Top

Ökad kundnärhet skapar bättre affärer

En förnyad struktur för kundbearbetning leder till träffsäkra koncept och Goodfoodmood-upplevelser.

Affärsområdets strategi i korthet:

  • Att vara ledande inom premiumsegmentet.

  • Skapa tillväxt genom geografisk expansion med fokus på ökade marknadsandelar i södra och östra Europa samt Storbritannien.

  • Att noggrant lyssna av trender på HoReCa-marknaden för att forma rätt sorts erbjudanden.

Affärsområde Table Top erbjuder ett brett sortiment av främst servetter, dukar och ljus. Typiska kunder är restauranger, hotell och cateringföretag. Försäljning sker både genom grossister och direkt till slutkund. Duni är den ledande tillverkaren i Europa med Norden och Tyskland som största marknader.

MARKNADEN FÖRÄNDRAS

Att äta ute, på nya sätt, blir allt vanligare. Restaurangerna blir fler samtidigt som de ändrar karaktär. Så kallade fast casual-kedjor förekommer allt mer, restauranger som erbjuder take-away-mat som håller högre kvalitet än traditionella snabbmatskedjor. Det får till följd att matgäster inte sitter ned och äter i samma utsträckning som tidigare.

Att ständigt följa marknadens strömningar är ett måste för att Duni ska kunna befästa sin ledande ställning och även skapa tillväxt. En tvåsiffrig tillväxt uppnåddes i Italien och Spanien medan huvudmarknaderna Norden och Tyskland kännetecknades av viss stagnation.

NÄRHET TILL KUNDER AVGÖRANDE

Under 2015 låg fokus på att ta fram nya metoder för kundbemötande och bearbetning. Det har bland annat gjort att dialogen med slutkunden har blivit tätare, även när försäljningen sker via grossister. På så vis blir det lättare att fånga upp nyanser av behov och önskemål. Produkter och erbjudanden kan på så sätt utformas med ännu högre träffsäkerhet. Ett typexempel är ett ”finger food”-koncept som lanseras under 2016. Det möter väl den trend som många restauranger anpassat sitt erbjudande till, nämligen att servera mat som går snabbare att både servera och äta, eller som ska kunna förtäras på språng.

Designat för tillväxt

”En tätare dialog med våra kunder har lett till bättre insikter om deras behov. Det gör oss starkare som leverantör. Med ökat fokus på mat, människor och design utvecklar vi koncept med hög träffsäkerhet.”

Robert Dackeskog, Director Business Area Table Top

MERVÄRDE MED FÄRG OCH FORM

Dunis styrka är att erbjuda ett trendriktigt sortiment av färger, designs och material. Den enfärgade kollektionen är helt komposterbar och består av drygt 20 nyanser som ständigt uppdateras. Det designade sortimentet är också ett av branschens största. Ett brett utbud är viktigt med tanke på att kunderna finns spridda över många olika geografiska marknader där preferenserna skiljer sig åt. 2015 lanserades flera nya mönster. Av dem tillhörde en kollektion som tolkade naturens material som marmor och trä de mest populära.

Duni utvecklar även speciella premiummaterial för engångsbruk. Dunicel® och Evolin® är två exempel på sådana material. Allt fler restauranger upptäcker den ekonomiska och miljömässiga fördelen med att byta ut servetter och dukar av tyg mot Dunis material. Potentialen på marknaden är fortfarande mycket stor och Duni arbetar aktivt för att förse kunderna med fakta och argument för att gå över till engångsmaterial.

LJUSARE GOODFOODMOOD

Rätt stämning vid matbordet, Goodfoodmood®, uppstår av den helhet som skapas. Utöver servetter och dukar erbjuder Duni ett sortiment med ljus. Innovationstakten är hög och under året lanserades en stor nyhet i form av ett LED-koncept i en designad hållare. Intresset för den här typen av nyheter är stort och Duni fortsätter att driva marknaden framåt även inom detta område.

Under 2016 fortsätter Duni på den inslagna vägen. Kundnärhet och trend­riktiga koncept ska prioriteras, liksom fortsatt bearbetning av marknader där tillväxtpotentialen är stor.

Finger food

Produkter och erbjudanden utformas med ännu högre träffsäkerhet. Ett typexempel är ett ”finger food”-koncept som lanseras under 2016, som i högre utsträckning möter konsumenternas ökade efterfrågan på god mat som både kan serveras och förtäras snabbare, på restaurang eller på språng.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per produktgrupp, %
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundkategorier

Event och catering

Fullservice-restauranger

Hotell

Offentlig sektor

Konferenser och mässor

Företag