Affärsområde Consumer

Tillväxt med kunder i rätt kanaler

Med ett integrerat förvärv och ett ännu starkare designerbjudande har grunden lagts för att ta ytterligare marknadsandelar.

Affärsområdets strategi i korthet:

  • Att vara den naturliga affärspartnern för Europas dagligvaruhandel.

  • Att driva kategorin tillsammans med dagligvaruhandeln utifrån ett kundperspektiv.

  • Genom hög flexibilitet och serviceerbjudande bli en del av kundens affärsmodell, både genom varumärket Duni och inom handelns egna varumärken.

Affärsområde Consumer tillverkar och säljer konsumentprodukter som servetter, dukar, serveringsartiklar och ljus, både under eget varumärke och genom kundernas egna varumärken. Största kanalen är detaljhandeln i Europa med Tyskland och Norden som största marknader.

POPULÄRA PRODUKTER

Marknaden för konsumentartiklar för det dukade bordet växer. Trenden att skapa en trevlig stämning med designade produkter fortsätter. Det syns inte minst i sociala medier där många aktivt delar med sig av sina Goodfoodmood-stunder och dukningstips.

KÄNSLA FÖR RÄTT METOD

Det främsta sättet att nå fler konsumenter är att växa genom och med kunderna. Duni har under året arbetat på olika sätt för att förbättra sitt serviceerbjudande mot befintliga kunder. Lyhördheten mot kunderna har prioriterats för att kunna skapa skräddarsydda lösningar och produkter som matchar kundernas behov. Insatser har även gjorts för att höja leveranssäkerheten ytterligare. Säljorganisationen har haft fler och bättre produktdemonstrationer, vilket ofta lett till ett ökat säljresultat.

Designat för tillväxt

”Att skapa Goodfoodmood® vid måltider hemma blir allt mer betydelsefullt. Genom tätare dialog med kunderna och ett mer attraktivt designerbjudande växer vi på rätt sätt.”

Tina Andersson, Director Business Area Consumer & Corporate Marketing

PRISAD DESIGN

Det som framförallt driver tillväxten på konsumentmarknaden är tilltalande och unik design. Här har Duni gjort flera aktiviteter som har genererat fina resultat. Nya designers har rekryterats vilket har höjt nivån på produkternas utförande ytterligare. Glädjen var stor i början av året när Duni tilldelades de prestigefyllda priserna Red Dot Design Award och A’ Design Award för en produktserie med tallrikar och skålar.

För att förtydliga Dunis strävan att erbjuda mycket god design skapades konceptet Designs for Duni® 2013. Det innebär att vissa produktkollektioner görs tillsammans med högprofilerade externa designers, som till exempel svenska Hanna Werning och finska Vallila. Konceptet har vuxit i popularitet för varje år och 2015 lanserades två lyckosamma samarbeten med tyska Glööckler och Graziela Preiser. Samarbetena har gått bra försäljningsmässigt och fått stort utrymme i media. Fler unika samarbeten kommer att presenteras under 2016.

FÖRVÄRV GER NYA MÖJLIGHETER

En betydelsefull händelse under 2014 var köpet av Paper+Design i Tyskland. Företaget har liksom Duni ett starkt erbjudande till konsumentmarknaden, både i Tyskland och på andra marknader i och utanför Europa. Syftet med förvärvet, förutom tillväxt på nya viktiga marknader, var att få tillgång till nya och betydligt fler typer av kundkanaler. Ett integrationsarbete tog genast vid vilket har fortsatt under 2015 med bra resultat.

KUNDERNAS BEHOV STYR

För att skapa lönsam tillväxt gäller det att ligga i framkant i rätt kanaler. Allt fler kunder inom dagligvaruhandeln erbjuder försäljning via e-handel. Det ställer högre krav på att Duni kan leverera produkter på nya och mer digitaliserade sätt. En e-handelsbutik är redan etablerad på Dunis hemsida i Sverige.

Designs for Duni®

2015 lanserades två kollektioner tillsammans med Glööckler samt byGraziela med stor framgång. Fler unika samarbeten kommer att presenteras under 2016.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per produktgrupp, %
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundkategorier

Dagligvaruhandel

Fackhandel