Affärsområde Meal Service

Formstarkt erbjudande på en växande marknad

Kundunika och miljöprofilerade produkter skapar tillväxt på både kort och lång sikt.

Affärsområdets strategi i korthet:

  • På ett flexibelt sätt utveckla unika lösningar som löser kundernas problem och behov.

  • En fokuserad och aktiv kundbearbetning.

  • Driva innovation och effektiva inköp med utvalda leverantörer.

Affärsområde Meal Service skapar koncept för servering och förpackningar på den stadigt växande marknaden för exempelvis take-away, färsk färdigmat och catering. Produkterna är anpassade för färdigmat och håller ofta en hög miljöprofil. Kunderna finns inom restaurang, catering och matproduktion i Europa.

MARKNAD I TILLVÄXT

Människors ökade rörlighet tillsammans med en pågående urbanisering innebär på många sätt ett nytt sätt att äta. Trenden att äta på språng växer ständigt och kraven på högre kvalitet på det som maten serveras tillsammans med följer samma mönster.

Duni har tagit trenden på allvar. 2012 bildades ett särskilt affärsområde, Meal Service, för produktkategorin. Grundidén är att skapa unika produktlösningar för kunder inom segmentet. Genom att fokusera på modern design med tilltalande form och funktion, i kombination med attraktiva material med miljöprofil, har Duni skapat ett erbjudande som tagits emot väl av marknaden.

LEDANDE POSITION

Duni har skapat en ledande position i Norden och tar löpande marknadsandelar på flera europeiska marknader. 2015 uppnåddes en tillväxt på 8,5 procent i fasta växelkurser. Tillväxtökningen är ungefär dubbelt så hög jämfört med den europeiska marknaden i stort.

Designat för tillväxt

”Vi drivs av att utforma hållbara produkter som med form och funktion ger ett mervärde. Det skapar ett Goodfoodmood® för både kunder och slutkonsumenter.”

Linus Lemark, Director Business Area Meal Service

KUNDUNIKA LÖSNINGAR

I dag vill kunderna utmärka sig och bygga sina egna varumärken genom en sammanhållen och professionell profil utåt. Här har Duni utvecklat en affärsmodell som effektivt kan skapa kundspecifika lösningar som ligger i linje med kundens marknadskommunikation. Under året har ett antal nya produkter lanserats med stor framgång vilket har bidragit till affärsområdets tillväxt. Med en hög servicegrad och flexibilitet skapas dessutom kundrelationer som har god potential att växa med tiden.

HÅLLBART SORTIMENT

Efterfrågan på förpackningar med mindre miljöpåverkan än traditionella lösningar stiger och 2015 var inget undantag. Dunis produktlinje ecoecho® erbjuder ett sortiment med några av marknadens mest hållbara produkter. Intresset för sortimentet ökar kontinuerligt och det har starkt bidragit till affärsområdets tillväxt. Material som komposterbar bagass (restprodukt från sockertillverkning av sockerrör), återvunnen plast och fiberbaserad kartong ger ett mer­värde som kunderna är villiga att betala för. Uppmärksamheten som sortimentet har fått gör att en allt större del av framtida produktlanseringar kommer att ligga inom just ecoecho®.

KONSOLIDERADE INKÖP

Eftersom merparten av produkterna är inköpta från externa leverantörer har fokus legat på att effektivisera inköpsarbetet samt att anpassa det för nya produktlanseringar. Under året har en viss volatilitet på råmaterialpriserna förekommit men med ett aktivt arbete för att samordna inköpsaktiviteter har bruttomarginalen förbättrats.

FRAMTIDENS KONCEPT

Under 2015 har organisationen vässats för att få en optimal uppställning för framtida tillväxt. En utökad säljkår som har till uppgift att skapa nya kundrelationer har etablerats. Tillsammans med ytterligare fokus på att utveckla kundunika produkter i premiumsegmentet, innovationsdrivna och trendriktiga koncept och ännu större satsningar på det miljöprofilerade sortimentet ecoecho®, är utsikterna goda för ytterligare tillväxt under 2016.

Hållbart sortiment

Efterfrågan på förpackningar med mindre miljöpåverkan än traditionella lösningar stiger och 2015 var inget undantag. Dunis produktlinje ecoecho® erbjuder ett sortiment med några av marknadens mest hållbara produkter.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per produktgrupp, %
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundkategorier

Caféer

Event och catering

Fast Food

Offentlig sektor

Take-away