Affärsområde New Markets

Växer på nya marknader enligt plan

Med ett integrerat förvärv i Singapore är basen lagd för fortsatt expansion i Asien.

Affärsområdets strategi i korthet:

  • Fokus på fyra geografiska områden: Sydostasien, Ryssland, Mellanöstern och Nordafrika.

  • Bygga vidare på förvärvet av Song Seng och utveckla försäljningen av premiumprodukter.

  • Ytterligare utveckla distributörsnätet i regioner där efterfrågan på Dunis koncept är stor.

Affärsområde New Markets säljer Dunis koncept och produkter på marknader utanför Europa. Här ingår dotterbolagen Duni Song Seng i Singapore och Duni i Ryssland samt övrig export till andra marknader som Mellanöstern, Oceanien, övriga Asien samt Nord- och Sydamerika. Verksamheten är i huvudsak fokuserad på HoReCa-segmentet och detaljhandelskedjor.

FRAMÅT PÅ HUVUDMARKNADEN SINGAPORE

2013 förvärvades Song Seng, en ledande leverantör av engångsprodukter för mat och dryck i Singapore. Målsättningen var tydlig. Med förvärvet skapades en plattform som kunde ge Duni möjlighet att på allvar ta klivet in på den asiatiska marknaden. Basen gjorde även att Dunis premiumsortiment kunde få ett fäste i Singapore och på andra närliggande marknader.

Integrationsarbetet i Singapore har utvecklats med bra resultat. Affärsområdeschefen för New Markets är numera stationerad i Singapore för att utveckla verksamheten och bearbeta marknaden därifrån. En strategi har skapats för hur arbetet ska bedrivas. Resultat har redan visat sig i form av nya och mer lönsamma affärer, framför allt med internationella hotellkedjor och cateringföretag.

Designat för tillväxt

”Dunis produkter är både behövda och uppskattade på flertalet marknader utanför Europa. Sedan förvärvet av Song Seng i Singapore har vi stärkt vår position för att ta Dunis koncept vidare ut i Asien.”

Patrik Söderstjerna, Director Business Area New Markets

FUNGERANDE MODELL FÖR RYSSLAND

Den ryska marknaden har länge varit intressant för Duni och har bearbetats under flera år. Marknaden har dock varit utsatt för tuffa utmaningar. Organisationen har därför utvecklat metoder som gör den mer tålig i förhållande till negativ extern påverkan. En nyckelfaktor har varit att minska den finansiella exponeringen mot marknaden. Det har uppnåtts genom ett framgångsrikt förändringsarbete vad det gäller optimerad affärsmodell, anpassad organisation, minskat sortiment och förbättringar inom försörjningskedjan.

ÖVRIGA MARKNADER

Andra stora och betydelsefulla marknader är Mellanöstern med Förenade Arabemiraten, USA och Australien där försäljning till hotell står för merparten av omsättningen. Det är framförallt Dunis premiumsortiment som är populärt. Fortfarande finns det mycket kvar att göra när det gäller att informera om fördelarna med Dunis unika material kontra tyg- och linneprodukter. Säljledets förmåga att förstå varje kunds situation och sälja in Dunis premiumsortiment är avgörande för framgången.

GOODFOODMOOD VÄLKOMMET

Dunis nya vision om att leverera ett helhetskoncept i form av Goodfoodmood® har tagits emot väl även vid lansering på nya marknader. Att kunna tillföra mjukare värden som inte endast handlar om produkt och pris ger en positiv effekt. Att vårda och kommunicera Dunis varumärke internt inom affärsområdet är också viktigt. Det skapar engagemang och lojalitet hos medarbetarna vilket är viktigt inte minst när man befinner sig långt från hemmamarknaden.

POSITIVA UTSIKTER

De två åren Duni har varit etablerat i Singapore har varit lärorika och gett betydelsefulla insikter. Fokus framåt ligger på tillväxt i utvalda regioner där potentialen är som störst.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundkategorier

Caféer

Fast food

Fullservicerestauranger

Hotell

Take-away

New Markets marknader

Egen personal; Dubai, Ryssland och Singapore.
Försäljningen sker via distributör.