Koncernledning

Thomas Gustafsson


Född 1965

Verkställande direktör och koncernchef i Duni sedan december 2012.

Närmast kommer Thomas Gustafsson från Mellby Gård AB där han varit ägaransvarig för gruppens konsumentföretag och dessförinnan som VD och koncernchef för 2E Group AB (publ). Han har haft ledande befattningar inom Spendrups Bryggeri AB, Brämhults Juice AB och Eckes Granini GmbH.

Thomas Gustafsson är styrelseledamot i Smarteyes AB och var styrelseledamot i Duni mellan 2009 och november 2012.

Thomas Gustafsson är Marknadsekonom.

Aktier i Duni: 26 400

Leendert Amersfoort


Född 1958

Director Commercial Development sedan augusti 2013. Dessförinnan Försäljningsdirektör Professional sedan 2006. Anställd i Duni sedan 1995.

Leendert Amersfoort har en examen i marknadsföring och företagsekonomi från Hoge Economische School Utrecht BA i Holland.

Aktier i Duni: 0

Mats Lindroth


Född 1960

Finansdirektör i Duni sedan 2009 och har varit anställd i Duni sedan 1987.

Mats Lindroth har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktier i Duni: 25 200

Kettil Wedin


Född 1965

Direktör HR i Duni sedan april 2014.

Kettil Wedin har närmast varit delägare i chefsrekryteringsföretaget Headlight International AB. Innan dess var han under flera år koncerncontroller och försäljningschef på Spendrups AB.

Kettil Wedin har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Aktier i Duni: 2 000

Fredrik Malmgren


Född 1974

Director Operations sedan mars 2015.

Fredrik Malmgren har närmast varit grundare och delägare i Montell & Partners AB där han främst inriktar sig på att leda produktions- och supply chain-projekt för multinationella företag.

Styrelseledamot i Montell & Partners AB.

Fredrik Malmgren är civilingenjör i automationsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Aktier i Duni: 0

Thomas Lööb


Född 1957

Corporate Development Director sedan 2012. I Dunis ledningsgrupp sedan oktober 2015. Thomas Lööb har varit anställd i Duni sedan 1996 på flera poster inom Innovation och FoU.

Ordförande i Rexcell Tissue & Airlaid AB sedan 2014.

Thomas Lööb är utbildad civilingenjör från Lunds Universitet.

Aktier i Duni: 4 000

Robert Dackeskog


Född 1971

Director Business Area Table Top sedan november 2015 och dessförinnan Director Business Area Consumer sedan augusti 2012.

Robert Dackeskog kommer från Findus-koncernen och närmast från en tjänst som Managing Director Findus Denmark/Foodservice & Export Director för Findus Sverige.

Robert Dackeskog har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet.

Aktier i Duni: 5 000

Linus Lemark


Född 1977

Director Business Area Meal Service sedan maj 2012. Linus Lemark anställdes i Duni 2007 som Affärsutvecklingschef och var sedan Marknadschef Food Solutions.

Linus Lemark har erfarenhet som Innovationsdirektör på The Absolut Company AB samt som Vice President på Aquavit i New York.

Linus Lemark har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktier i Duni: 5 000

Tina Andersson


Född 1969

Director Business Area Consumer & Corporate Marketing sedan November 2015. Dessförinnan Corporate Marketing & Communications Director i Duni med ansvar för varumärke, PR, Investor Relations, kvalitet och miljö sedan september 2013.

Närmast kommer Tina Andersson från en tjänst som marknads- och innovationsdirektör på Hilding Anders och dessförinnan marknads- och innvationsdirektör på Findus.

Tina Andersson är styrelseledamot i Midsona AB och Wihlborgs Fastighets AB samt var styrelseledamot i Duni mellan 2011 och augusti 2013.

Tina Andersson har en civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Aktier i Duni: 0

Patrik Söderstjerna


Född 1964

Direktör affärsområde New Markets sedan januari 2014.

Tidigare Direktör Affärsutveckling / Nya marknader och dessförinnan verkställande direktör i Rexcell Tissue & Airlaid AB sedan 2007.

Dessförinnan har Patrik Söderstjerna varit VD i Zarlink Semiconductor AB, Advanced Printing Aschersleben GmbH och Finotech Verbundstoffe GmbH.

Patrik Söderstjerna har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola.

Aktier i Duni: 6 000

Maria Wahlgren, f d Director Business Area Table Top, ingick i Duni Management Team fram till november 2015.