Styrelse

Dunis styrelse består av fem ledamöter valda av årsstämman samt två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter.

Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsens övergripande uppgift är att besluta om Bolagets affärsinriktning, Bolagets resurser och kapitalstruktur samt Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter.

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tolv ordinarie ledamöter. Härutöver kan tillkomma arbetstagarrepresentanter.

Anders Bülow


Född 1953

Ordförande sedan 2009

Styrelseordförande i KappAhl AB och Feralco Holding AB.

Styrelseledamot i Mellby Gård AB, Roxtec AB, Student Consulting AB och Älvsbyhus AB.

Arbetslivserfarenhet:
 • VD Mellby gård Industri AB 2002-2013
 • VD och koncernchef Boliden
 • Vice VD Trelleborg AB
Utbildning:

Fil kand i företagsekonomi vid Stockholms universitet

Invald 2008

Aktier i Duni: 10 000
Ej oberoende i förhållande till Dunis största aktieägare

Pauline Lindwall


Född 1961

Senior Advisor
Styrelseledamot i Celesio AG

Arbetslivserfarenhet:

Kategoridirektör Kaffe för Frankrike och Södra Europa Kraft/Mondelez samt flera års erfarenhet från olika chefspositioner inom Nestlékoncernen både i Asien och i Europa såsom Country Business Manager Nestlé Nutrition i Tyskland och i Indonesien.

Utbildning:

Civilekonom Växjö Universitet

Invald 2014

Aktier i Duni: 1 000
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare

Alex Myers


Född 1963

VD och koncernchef för Getinge AB

Arbetslivserfarenhet:
 • VD och koncernchef för Hilding Anders Group.
 • VD för ArjoHuntleigh / Executive Vice President Getinge Group.
 • Senior Vice President, Western Europe resp Global Sales & Marketing samt medlem av ledningsgruppen Carlsberg Breweries.
 • Vice President Marketing & Innovation och medlem av ledningsgruppen Pripps-Ringnes (Orkla Drinks).
 • Flera mellanchefspositioner inom Unilever i Sverige och Tyskland.
Utbildning:

Fil kand i Organizational Behavior, Yale University, USA

Invald 2013

Aktier i Duni: 2 000
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare

Pia Rudengren


Född 1965

Styrelseordförande i Social Initiative AB.

Styrelseledamot i KappAhl AB, Swedbank AB och Tikkurila Oyj.

Arbetslivserfarenhet:
 • Heltidsarbetande styrelseledamot
 • Vice VD W Capital Management AB
 • CFO och medlem i ledningsgruppen i Investor AB
Utbildning:

Civilekonom Handelshögskolan, Stockholm

Invald 2007

Aktier i Duni: 1 200
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare

Magnus Yngen


Född 1958

VD och koncernchef i Camfil

Styrelseordförande i Sveba Dahlen AB.

Styrelseledamot i Dometic Group och Intrum Justitia.

Arbetslivserfarenhet:
 • VD och koncernchef Dometic
 • VD och koncernchef Husqvarna
 • Vice VD Electrolux
Utbildning:

Civilingenjör och teknologie licentiat vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Invald 2008

Aktier i Duni: 3 000
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare

Per-Åke Halvordsson


Född 1959

Arbetstagarrepresentant för PTK

Anställd som Organisations-/
Ledningsresurs vid Rexcell Tissue & Airlaid AB

Bolagsstyrelseutbildning PTK

Invald 2005

Aktier i Duni: 0
Ej oberoende i förhållande till bolaget

Henry Olsen


Född 1953

Arbetstagarrepresentant för LO

Arbetstagarrepresentant i styrelsen i Rexcell Tissue & Airlaid AB

Anställd som operatör på Airlaid TM3 vid Rexcell Tissue & Airlaid AB

Bolagsstyrelseutbildning Pappers

Invald 2012

Aktier i Duni: 0
Ej oberoende i förhållande till bolaget