Året i korthet

Renodling av verksamheten och framgångsrik design

Den operativa rörelsemarginalen ökade till 12,6 (11,7) procent

Nettoomsättningen ökade till 4 200 (3 870) MSEK

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (4,50) kronor per aktie

Operativt resultat ökade till 528 (452) MSEK

1,3 % tillväxt

Dunis organiska tillväxt ökar med 1,3 % i jämförbar valuta exklusive hygienverksamhet.

Renodling optimerar

Hygientillverkningen avslutas i mars 2015. All airlaidproduktion koncentreras till Rexcells fabrik i Skåpafors.

Materialutveckling

Beslut tas om att investera 110 MSEK i tissueverksamheten vid Rexcell i Skåpafors.

Ny vision

En ny vision lanseras som beskriver Dunis ambition att alltid leverera Goodfoodmood® till varje tillfälle där mat och dryck serveras.

Nya designutmärkelser

Duni tilldelas de prestigefyllda designutmärkelserna Red Dot Award och A’ Design Award för en kollektion med tallrikar och skålar.

Miljöprofilerat sortiment

ecoecho®-sortimentet blir större och fortsätter att ta marknadsandelar.

Plast för miljön

Fler produkter som är gjorda av det banbrytande och miljömedvetna materialet bioplast lanseras.

Designs for Duni® populärt

Det nya designsamarbetet med byGraziela lanseras med stor framgång.

Framgångsrik sponsring

I januari riktas gastronomivärldens blickar mot Lyon och finalen av Bocuse d’Or. Som sponsorpartner får Duni möjlighet att visa upp sig på plats och stötta den svenske representanten Tommy Myllymäki som till slut tar brons.

Nytt kocksamarbete

Duni inleder ett samarbete med Titti Qvarnström. 2015 blev hon den första svenska kvinnliga kocken att bli tilldelad en stjärna i Guide Michelin.

Nyckeltal, MSEK 1)

2015

2014

2013

2012

2011

Nettoomsättning

4 200

3 870

3 349

3 268

3 399

Operativt resultat*

528

452

369

355

403

EBITDA*

656

572

473

454

496

Resultat före skatt

459

414

334

218

358

Årets resultat

346

302

254

137

261

Föreslagen utdelning SEK/Aktie

5,00

4,50

4,00

3,50

3,50

Eget kapital

2 345

2 193

2 099

2 051

2 082

Avkastning på eget kapital, %

14,75

13,77

12,10

6,68

12,54

Antal anställda

2 082

2 092

1 902

1 875

1 888


* Operativt resultat och EBITDA är justerade för jämförelsestörande poster. Jämförelsetalen för 2012 är omräknade enligt nya redovisningsprinciper.

1) Avser kvarvarande verksamheter för alla perioder. Den avvecklade hygienverksamheten har räknats om och redovisas enligt IFRS på en rad efter periodens resultat för kvarvarande verksamheter.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK