Detta är Duni

Ledande inom duknings- och förpackningskoncept

Duni är en av Europas ledande tillverkare av högkvalitativa servetter, dukar, ljus och andra produkter för bordsdukning. Duni erbjuder även förpackningar och förpackningssystem till den växande marknaden för färdigmat och take-away. Alla koncept ska medverka till att skapa Goodfoodmood® i miljöer där människor samlas för att njuta av mat och dryck.

Produkterna säljs på över 40 marknader och Duni är marknadsledande i Central- och Nordeuropa. I koncernen arbetar cirka 2 100 anställda i 18 länder. Huvudkontoret ligger i Malmö och produktionsenheterna finns i Sverige, Tyskland och Polen. Företaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Fem affärsområden

För att möta marknadens behov på bästa sätt är Dunis organisation indelad i fem affärsområden.

Table Top riktar sig mot fullservicerestauranger, hotell och catering och marknadsför i huvudsak servetter, dukar och ljus för det dukade bordet.

Meal Service skapar attraktiva måltidsförpackningar och serveringsprodukter avsedda för snabbmat, catering, caféer och take-away.

Consumer erbjuder konsumentprodukter till detaljhandeln men även till olika typer av fackhandel i Europa.

New Markets säljer Dunis duknings- och förpackningskoncept till hotell, restaurang, catering och detaljhandel på marknader utanför Europa.

Materials & Services utgörs av de delar som inte inryms i övriga affärsområden och består mestadels av externförsäljning av tissue och airlaid.

Produkter

Duni är huvudsakligen verksamt på tre produktmarknader: bordsdukningsartiklar för engångsbruk, måltidsförpackningar och mjukpapper. Förnyelsegraden är hög för att kunna möta aktuella trender och erbjuda säsongsvariationer.

Under 2015 producerade Duni:

  • 2,6 miljarder m2 råmaterial för produktion av servetter och bordsdukar
  • 9,6 miljarder servetter

  • 136 miljoner bordsdukar

Här finns Duni

Tillverkning av mjukpapper för servetter och bordsdukar sker i Sverige, medan Dunis konvertering till färdiga bordsartiklar sker i Tyskland och Polen. Marknadskontor finns i Finland, Frankrike, Nederländerna, Polen, Ryssland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

Vertikal integration

Duni har en vertikalt integrerad affärsmodell för pappersbaserade produkter. Det innebär att hela produktions- och leveranskedjan ägs och kontrolleras av Duni, från materialtillverkning och konceptframställning till konvertering och distribution.

Our blue mission

Cirka 70 procent av Dunis produkter är pappersbaserade och huvuddelen av tillverkningen av dessa sker inom koncernen. Duni bedriver ett långsiktigt miljö- och CSR-arbete inom programmet Our Blue Mission. 95 procent av de pappersbaserade produkterna är FSC®-certifierade (Forest Stewardship Council) och en betydande andel produkter är OK Compost®-certifierade och Svanen®-märkta.

Nettoomsättning per affärsområde
Nettoomsättning per geografisk region

Här finns Duni

Tillverkning av mjukpapper för servetter och bordsdukar sker i Sverige, medan Dunis konvertering till färdiga bordsartiklar sker i Tyskland och Polen.

Marknadskontor finns i Finland, Frankrike, Nederländerna, Polen, Ryssland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.