Operations

Produktion och distribution som siktar på topplacering

Med en fullt integrerad värdekedja blir rollen som ledande tillverkare ännu tydligare.

Operations omfattar konverterings- och distributionsanläggningarna i Poznan i Polen, och Bramsche i Tyskland. Konvertering innebär att Duni tillverkar färdiga produkter utifrån det pappersmaterial som kommer från Rexcell i Skåpafors. Även lagerhållning, transporter samt IT ingår i området.

EXPERT PÅ MATERIAL

Vertikal integration är en del i Dunis strategi att vara ledande tillverkare av pappersbaserade dukningsprodukter. Att ha full kontroll över hela värdekedjan, från produktion av grundmaterialet till konvertering, paketering och utkörning är centralt för att vara en drivande kraft på marknaden. Det gör också att Duni kan ta på sig rollen som ledande expert och utvecklare av material.

I fabrikerna i Polen och Tyskland sker designtryck, sammansättning och prägling av unika material som Dunisilk® och Dunicel®. De är exempel på funktionella och innovativa koncept som möter marknadens behov. Att kunna utveckla och tillverka sådana material är en klar konkurrensfördel för Duni, som ständigt jobbar med att både se över befintliga material och utveckla nya.

Designat för tillväxt

”Att vara en ledande tillverkare av servett- och dukmaterial kräver att vi hela tiden är moderna och effektiva. Genom att se över och optimera fabrikernas processer kommer vi att kunna möta kundernas behov ännu bättre.”

Fredrik Malmgren, Director Operations

KUNDERS BEHOV I CENTRUM

Under året inleddes ett större projekt för att se över hur fabrikernas processer kan finslipas för att optimeras. Programmet löper över tre år och går främst ut på att se till att alla processer drivs utifrån ett kundperspektiv. Kundernas behov ska helt enkelt prioriteras och löpa som en röd tråd genom arbetet.

I programmet går man successivt igenom allt, från den dagliga planeringen för avrop av produkter, till kontrollprocesser för tillförlitlighet och optimerad kundservice. Här spelar även IT en central roll. Genom att sammanföra aktiviteter till en integrerad IT-plattform ska Duni kunna möta kundernas behov på ett bättre sätt – ständigt med strävan att öka kundnyttan genom hela ledet.

Vertikal integration

Duni har en vertikalt integrerad affärsmodell för pappersbaserade produkter. Det innebär att hela produktions- och leveranskedjan ägs och kontrolleras av Duni, från materialtillverkning och konceptframställning till konvertering och distribution.