Rexcell Tissue & Airlaid AB

Satsning på tissue i skåpafors ger framtidens material

Duni är ett av få företag i branschen som äger ett pappersbruk som helt fokuserar på optimerade material för det dukade bordet. Det är en betydande konkurrensfördel och under 2015 togs beslut om att investera ytterligare i fabrikens kapacitet.

I Skåpafors, Dalsland, ligger Dunis helägda dotterbolag och pappersbruk, Rexcell Tissue & Airlaid AB. Där produceras pappersmaterial som sedan blir till servetter och dukar i Dunis konverteringsanläggningar i Polen och Tyskland. Fabriken är även specialiserad på infärgning av papper och hanterar ett 50-tal färgnyanser.

Bland de material som skapas i fabriken återfinns förutom tissue även Dunis populära airlaidmaterial Dunilin® som är ett linnelikt servettmaterial. Andra exempel är Dunicel® och Evolin®, som också är speciellt utvecklade material för premiummarknaden.

FRÅN TVÅ FABRIKER TILL EN

2013 fattades beslut om att Rexcell enbart ska stödja kärnverksamheten genom att helt fokusera på material för det dukade bordet. Som en följd har tillverkningen av insatsmaterial till hygienprodukter i Skåpafors successivt fasats ut. Samtidigt flyttades all airlaidproduktion till Skåpafors. Det innebär att Duni blir ännu mer vertikalt integrerat. Att ha fullt ägarskap genom hela kedjan, från materialtillverkning och konceptframställning till konvertering och distribution, ger en konkurrensfördel gentemot andra aktörer i branschen.

INVESTERING FÖR ATT DRIVA UTVECKLINGEN

Under 2015 meddelade Duni att ytterligare satsningar ska göras på tissueproduktionen i Skåpafors. Totalt investeras 110 MSEK i ny teknologi, vilket ökar kapaciteten med cirka 15 procent per år. Den nya tekniken gör det möjligt för Duni att aktivt befästa sin ställning som ledande tillverkare av unika material. Målsättningen är att fortsätta driva utvecklingen på marknaden och skapa en ny kvalitetsstandard för servetter.

FRAMTIDENS MATERIAL

För att skapa rätt sorts koncept är det viktigt att vara lyhörd för slutkundernas önskemål. En tydlig trend är att hållbara och miljöprofilerade material behövs allt mer, ett område Rexcell har arbetat med länge. Komposterbara material har varit en självklar del av produktionen under flera år. Den nya investeringen innebär ytterligare miljömässiga förbättringar. Genom en mer effektiv produktion går det åt mindre energi, vatten och råvaror vid själva framställningen.

DET MODERNA PAPPERSBRUKET

Den utökade satsningen på pappersbruket innebär också att metoder och arbetssätt utvecklas. Den interna kommunikationen prioriteras så att medarbetarna är medvetna om vilken kund som står som mottagare till respektive material. På så vis kommer kundernas behov i centrum och utvecklingen och produktionen anpassas därefter.

Rexcell Tissue & Airlaid AB

”Rexcell vill medverka till att driva utvecklingen i pappersindustrin. Vi ska fortsätta att skapa ett flexibelt pappersbruk som har en självklar plats i framtiden. Det är viktigt för att den färdiga produkten slutligen ska bidra med Goodfoodmood®.”

Thomas Lööb, Director Corporate Development

Airlaid

Ett material, känt för sin vätskefördelning, absorptionsförmåga och mjukhet. Processen bygger på att man använder luft för att fördela fibrerna i materialet istället för vatten som i traditionell tissue-produktion. Airlaid används för dukar, tabletter samt servetter.