Not 12 – Personal (medeltal)

Medeltalet anställda har beräknats som antal arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid.

2015 2014
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Moderbolaget
Sverige 63 78 141 61 70 131
Totalt moderbolaget 63 78 141 61 70 131
Dotterbolag
Belgien 6 5 11 5 5 10
Danmark 7 3 10 7 3 10
Finland 6 11 17 7 10 17
Frankrike 14 26 40 13 27 40
Italien 6 1 7 5 1 6
Nederländerna 31 24 55 26 24 50
Norge 8 6 14 9 6 15
Polen 177 286 463 182 272 454
Ryssland 8 8 16 7 13 20
Schweiz 15 7 22 14 7 21
Singapore 26 8 34 26 7 33
Spanien 5 5 10 5 5 10
Storbritannien 8 11 19 12 11 23
Sverige 183 51 234 207 57 264
Tjeckien 2 4 6 2 3 5
Tyskland 637 427 1 064 644 420 1 064
Ungern 1 0 1 1 0 1
Österrike 6 4 10 6 4 10
Totalt dotterbolag 1 146 887 2 033 1 178 875 2 053
Totalt koncernen 1 209 965 2 174 1 239 945 2 184