Not 26 – Andelar i koncernföretag

Organisationsnummer Säte Antal aktier & andelar Kapital andel % Bokfört värde TSEK
Svenska dotterbolag
Rexcell Tissue & Airlaid AB 556193-9769 Bengtsfors 12 000 100 81 440
Finess Borrby AB 556262-2604 Malmö 1 000 100 0
81 440
Utländska dotterbolag
Duni Holding BV 23068767 Breda, NL 260 731 100 597 856
– Duni Verwaltungs GmbH Osnabrück HRB 19689 Bramsche, DE (100) (€ 20 467)
– Duni Holding S.A.S 3493 0993 000064 Ste Helene du Lac, FR (100) (€ 2 871)
– Duni Benelux B.V. 23052488 Breda, NL (100) (€ 7 250)
– Duni Ltd. 897172 Runcorn, GB (100) (€ 8 395)
– Duni A/S 10 99 98 98 Köpenhamn, DK (100) (€ 1 377)
– Duni AS 962346057 Oslo, NO (100) (€ 370)
– Duni OY 0864585-8 Helsingfors, FI (100) (€ 1 578)
– Duni Holding Asia & Pacific Pte Ltd. 201316245E Singapore, SG (100) (€ 62)
Duni Iberica S.L. B60689692 Barcelona, ES 200 000 100 23 176
Duni Poland Sp. z o.o. KRS no. 40401 Poznan, PL 15 300 100 48 133
Duni Sales Poland Sp. z o.o. KRS no. 254481 Poznan, PL 1 000 100 1 190
Duni EFF Sp. z o.o. KRS no. 249084 Poznan, PL 1 000 100 1 130
Duni (CZ) s.r.o. 65410106 Kladno, CZ 1 100 8 818
Duni AG 212544 Rotkreutz, CH 200 100 578
Duni ZAO 7816110025 Moskva, RU 1 100 11
Duni Beteiligungsgesellschaft mbH Osnabrück HRB 20099 Bramsche, DE 1 100 3 076
Duni Holding GmbH Chemnitz HRB 29017 Wolkenstein, DE 1 100 226
– Paper+Design Beteiligungsgesellschaft mbH Chemnitz HRB 26488 Wolkenstein, DE (100) (€12 221)
684 194
Andelar i koncernbolag 765 634
Moderbolaget
TSEK 2015 2014
Ingående värde andelar i koncernbolag 772 077 769 773
Årets investeringar 226
Aktieägartillskott 2 078
Återbetalning av aktieägartillskott -6 443
Årets avyttringar
Årets nedskrivningar
Utgående värde andelar i koncernbolag 765 634 772 077