Not 38 – Rörelseförvärv

Under räkenskapsåret 2015 har inga rörelseförvärv skett.

Under räkenskapsåret 2014 förvärvade Duni samtliga aktier och röster i Paper+Design Group, en verksamhet med en stark position i premiumsegmentet för designade, tryckta servetter framförallt på konsumentmarknaden. Produkterna är i huvudsak egentillverkade servetter och säljs främst till fackhandelns heminredningsbutiker, trädgårdscenter och blomsterbutiker.