Adresser

Huvudkontor

Duni AB
Box 237
201 22 MALMÖ
Besöksadress: Ubåtshallen, Östra Varvsgatan 9A
Tel 040 10 62 00
Fax 040 39 66 30

E-post allmänna frågor: info@duni.com

För adresser till Dunis dotterbolag och distributörer; vänligen se www.duni.se.

Kontakt Investor Relations:
Mats Lindroth, CFO, mats.lindroth@duni.com

Kontakt press, marknad och kommunikation:
Tina Andersson, Director Business Area Consumer & Corporate Marketing, tina.andersson@duni.com

Duni AB (publ) Årsredovisning 2015
Org nr 556536-7488
Innehållet i denna årsredovisning får inte helt eller delvis kopieras eller lagras på maskinläsbart medium utan tillstånd från Duni AB (publ).

Text och produktion: Trägårdh Kommunikation AB, Bysted AB.