Affärsområde Materials & Services

MODERN OCH EFFEKTIV OUTSOURCING

Dunis enhet för ekonomi- och redovisningshantering bidrar till smidiga interna processer.

Affärsområde Materials & Services omfattar den externförsäljning som ligger utanför de övriga affärsområdena. Största delen av omsättningen kommer från direktförsäljning av tissue- och airlaidmaterial som tillverkas vid fabriken i Skåpafors. Även service som ligger inom finansfunktion i Poznan ryms inom affärsområdet. Syftet är att helt utnyttja den kapacitet som finns för att stötta och stärka kärnverksamheten.

UNIKA MATERIAL ÄR EN VIKTIG DEL AV KÄRNVERKSAMHETEN

Under 2016 fortsatte Duni att utveckla strategin som går ut på att renodla Dunis verksamhet och främst koncentrera sig på kärnverksamheten – att med produkter och tjänster koncentrera sig på material för det dukade bordet och för take-away. Den del av produktionen som tillhörde den numera nedlagda hygienverksamheten stod tidigare för cirka 90 % av affärsområdets försäljning.

HÅLLBARA UTSIKTER

”En effektiv ekonomifunktion inom Duni, med utvecklingsmöjligheter för medarbetarna, bidrar till en starkare organisationsstruktur.”

Mats Lindroth, CFO

VALET AV OUTSOURCING

Inom Materials & Services ligger även finansfunktionen European Finance Function (EFF). Det är en verksamhet som har till uppgift att ta hand om stora delar av koncernens redovisnings- och ekonomifunktioner. Kontoret ligger i Poznan, Polen. EFF har på kort tid vuxit från 35 till cirka 50 anställda. Av den anledningen flyttade man under året in i nya och större lokaler. Eftersom kapaciteten och kompetensen är hög har externa kunder också erbjudits att ta del av tjänsterna.

Konsolidering av redovisnings- och ekonomifunktioner ligger i tiden. Det skapar effektiva processer som bidrar till en struktur med minskat tidsspill och bättre översikt. Under de senaste åren har fler externa kunder anslutit sig till EFF, samtidigt som Duni lagt ut en större andel av andra aktiviteter på enheten. I takt med att fler kunder tillkommer växer även EFFs tjänsteutbud. På sikt ska det leda till ytterligare intäkter för koncernen.

European finance function (eff)

European Finance Function (EFF) har till uppgift att ta hand om stora delar av koncernens redovisnings- och ekonomifunktioner.
Kontoret ligger i Poznan, Polen.