Affärsområde Table Top

KUNDRELATIONER SOM MÖTER
FRAMTIDENS BEHOV

Genom att bygga nära relationer med slutkunder skapas erbjudanden med hög träffsäkerhet.

Affärsområdets strategi i korthet:

  • Vara ledande inom premiumsegmentet

  • Skapa tillväxt genom geografisk expansion med fokus på ökade marknadsandelar i södra och östra Europa samt Storbritannien

  • Noggrant lyssna av trender på HoReCa-marknaden för att forma rätt sorts erbjudanden

Affärsområde Table Top erbjuder ett brett sortiment av främst servetter, dukar och ljus. Typiska kunder är restauranger, hotell och cateringföretag. Försäljning sker både genom grossister och direkt till slutkund. Duni är den ledande tillverkaren i Europa med Norden och Tyskland som största marknader.

MARKNAD I UTVECKLING

Trenden med fler fast casual-kedjor håller i sig, det vill säga restauranger som erbjuder take-away-mat av lite högre kvalitet. Samtidigt förändras sättet att duka. Generellt används färre artiklar och dukningen ska helst gå snabbt. Duni möter behoven med flexibla lösningar som ger mervärde för kunden.

Under året har HoReCa-marknaden i södra och östra Europa ökat mest, med Italien, Spanien och Polen som draglok. Sverige, Tyskland och Frankrike är däremot mer mogna marknader med lägre tillväxttakt. Generellt är efterfrågan god inom hotell och catering, medan den traditionella restaurangsektorn inom flertalet länder faller tillbaka något. Försäljningsutvecklingen för affärsområdet inleddes svagt under 2016 för att sedan stabiliseras under andra halvan av året. Året som helhet slutade på en försäljningsökning om 1,5 % i fasta växelkurser.

ETT OMSTÄLLNINGSÅR

Under de senaste åren har konkurrensen tilltagit på huvudmarknaden Tyskland, även om Duni är marknadsledare. För att skapa ökad tillväxt har affärsområdet sett över organisationsstrukturen och implementerat ett mer effektivt sätt att ta sig an kundbasen. Det har bland annat lett till en tätare dialog med slutkunderna, vilket gett ökade möjligheter att förutse förändringar i efterfrågan. På så sätt har erbjudanden och kampanjer kunnat optimeras. Det har varit tydligt att kunderna efterfrågar god service i ännu större utsträckning än tidigare. Ökade krav på en allt högre innovationstakt vad gäller produktnyheter är också påtagliga. Det har medfört ytterligare satsningar inom både marknads- och försäljningsledet under året.

HÅLLBARA UTSIKTER

”Vi har investerat i ökad förståelse för kundernas behov. Tillsammans med nya metoder för att både kartlägga och möta slutkunden skapas tillväxt i rätt segment.”

Robert Dackeskog, Director Business Area Table Top

MEDVETNA VAL

Servetter är fortfarande den viktigaste produktgruppen för affärsområdet. För att befästa och stärka positionen som marknadsledare är det viktigt att kontinuerligt arbeta för att lansera nya produkter och material. Duni har länge satsat på att utveckla miljöanpassade material, och blir på så sätt en uppskattad leverantör. Den enfärgade kollektionen av servetter är en av branschens största, att den dessutom är komposterbar är en stor fördel. Mer än 90 % av sortimentet är certifierat för hållbart skogsbruk genom FSC®. Mjuka pappersservetter och stearinljus är även miljöcertifierade med Svanen®.

FLEXIBLA LÖSNINGAR

En av Dunis styrkor ligger i att ha en bred produktmix som kan möta olika kunder och behov. Under året har flera framgångsrika kollektioner lanserats. Bordstabletter gjorda av trendriktigt och återvunnet läder och ett koncept för ”fingerfood”, är exempel på nyheter som tagits emot väl och som gör det enkelt för restauranger att kunna vara flexibla i sina egna erbjudanden. Utöver det fortsätter Dunis sortiment av LED-ljus för både inom- och utomhusbruk att växa i popularitet. Mervärdet ligger i att erbjuda både hög design- och funktionsgrad.

Restauranger profilerar sig också genom individuellt anpassade dukningsartiklar. Duni har ett brett erbjudande inom profiltryck, ett segment som vuxit markant de senaste åren och som har potential att bli ännu större.

Under 2017 ska kundbearbetningen utvecklas ytterligare. Genom en mer fokuserad dialog med slutkunder inom valda kundsegment fortsätter Duni att skapa Goodfoodmood® där människor samlas för att njuta av mat och dryck.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per produktgrupp, %
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundkategorier

Event och catering

Fullservice-restauranger

Hotell

Offentlig sektor

Konferenser och mässor

Företag