Affärsområde Consumer

ÖKAD LYHÖRDHET GER RESULTAT

Individuella lösningar som direkt svarar mot kundernas behov är vägen framåt.

Affärsområdets strategi i korthet:

  • Vara den naturliga affärspartnern för Europas dagligvaruhandel

  • Driva kategorin tillsammans med daglig­varuhandeln utifrån ett kundperspektiv

  • Genom hög flexibilitet och serviceerbjudande bli en del av kundens affärsmodell, både genom varumärket Duni och inom handelns egna varumärken

Affärsområde Consumer säljer konsumentprodukter som servetter, dukar, serveringsartiklar och ljus, både under eget varumärke och genom kundernas egna varumärken. De största kanalerna är dagligvaru- och detaljhandeln i Europa med Tyskland som största marknad.

MARKNAD I FÖRÄNDRING

Trenden att skapa en god stämning med designade produkter fortsätter. I etablerade sociala medier delas mängder av dukningstips och Goodfoodmood®-stunder. Samtidigt ökar medvetenheten kring hållbarhet, och efterfrågan på miljöanpassade dukningsartiklar ökar kontinuerligt. Duni är väl positionerat för att tillgodose behoven. Detaljhandeln i Europa fortsätter växa kring 2 % på helårsbasis medan Consumer tappade något mot föregående år. Förlusten av några större kunder under 2015 har inte fullt ut kunnat ersättas av nya under året.

GOD DESIGN DRIVER PÅ

Efterfrågan på god design är tydlig och driver marknadsutvecklingen framåt. Just därför var förvärvet 2014 av tyska Paper+Design viktigt för Duni. Bolaget har en hög kompetens inom design och tryckteknik och har tillfört ett stort värde till koncernen. Förvärvet innebär även att Duni numera når en betydligt bredare kundbas genom att ha tillgång till fler kanaler inom detaljhandeln i Europa.

HÅLLBARA UTSIKTER

”Vår styrka är att skapa produkter som ger mervärde genom att möta slutkundens önskemål om både god design och funktion.”

Anna Lundqvist, Director Business Area Consumer

KUNDEN SÄTTS FRÄMST

Under året har arbetet fortsatt med att forma de optimala strukturerna för kundbearbetning. Det är tydligt att de stora kedjorna efterfrågar individuellt anpassade lösningar, något som Duni har arbetat metodiskt med i ett antal år. Organisationen har därför anpassats. Allt från kundsegmentering till logistik och service hanteras än mer utefter kundernas behov. Som en naturlig följd blir service, produkter och displayer mer träffsäkra.

MILJÖN I FOKUS

Satsningarna på att utveckla ett miljöanpassat sortiment har också fortsatt. Dunis produkter är miljöcertifierade enligt Svanen®, FSC® och OK Compost®. En produktserie som består av det miljöanpassade materialet bagass är också något som sticker ut. Många av produkterna samlas under ecoecho®, ett varumärke som ställer höga krav på bland annat komposterbarhet och återvinningsbarhet. Trenden pekar mot att en allt större del av den framtida försäljningen kommer att ligga inom det sortimentet.

EXTERNA DESIGNSAMARBETEN

För att förtydliga Dunis strävan att erbjuda mycket god design skapades konceptet Designs for Duni® 2013. Genom att introducera så kallade ’limited editions’ med högprofilerade externa designers, är tanken att nå ut ännu bredare och skapa större synlighet. Konceptet har visat sig vara mycket populärt och spänningen är stor inför varje lansering.

Under 2016 offentliggjordes ett samarbete med svenska varumärket Jobs. Systrarna Lisbet och Gocken Jobs är kända för sina vackra och särpräglade mönster från 1940-talet. Fem av deras motiv lanserades på Dunis servetter under Formex-mässan i Stockholm i början av året, vilket också gav ett fint mediegenomslag. Kunderna har berömt kollektionen, som även påminner om att god design håller över tid.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per produktgrupp, %
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundkategorier

Dagligvaruhandel

Fackhandel