Affärsområde Meal Service

NY AFFÄRSMODELL SKAPAR FRAMGÅNG

Större satsningar på utvalda kundsegment ger förutsättningar för tillväxt.

Affärsområdets strategi i korthet:

  • Utveckla unika lösningar som löser kundernas problem och behov på ett flexibelt sätt

  • En fokuserad och aktiv kundbearbetning

  • Driva innovation och effektiva inköp med utvalda leverantörer

Affärsområde Meal Service skapar koncept för servering och förpackningar på den stadigt växande marknaden för exempelvis take-away, färsk färdigmat och catering. Kunderna finns främst inom restaurang, catering och matproduktion i Europa.

MARKNAD I TILLVÄXT

Marknaden för take-away och färdigmat förändras och växer. Med en fortsatt urbanisering följer nya sätt att leva och äta. Singelhushållen blir fler och den äldre generationen har en bättre ekonomi än tidigare. Digitala lösningar bidrar till nya sätt att konsumera mat och dryck, med fler möjligheter för både beställning och hemkörning. Följaktligen växer behoven av färdigmat som håller god kvalitet.

ANPASSAD ORGANISATION

För att kunna tillgodose en större efterfrågan har Duni anpassat organisationen. Säljstaben har förstärkts och avdelningarna för inköp och produktutveckling har fått ökade resurser. Samtidigt har strategi­frågorna fått genomsyra affärsområdet tydligare. Arbetet har lett till en mer kundorienterad affärsmodell.

HÅLLBARA UTSIKTER

”Vi strävar efter att bli den mest attraktiva leverantören av miljö­anpassade förpackningar i Europa. 2016 var ett starkt år med tillväxt i relevanta kundsegment som för oss närmare det målet.”

Linus Lemark, Director Business Area Meal Service

NY STRATEGI GER RESULTAT

Duni har även sett över tillväxtstrategin, som fått en tydligare inriktning mot de kund­segment som växer mest. Det omfattar kunder inom tre områden; färdigmat av bättre kvalitet (fast casual), färdigmat till skolor, sjukhus och äldrevård (social catering) och färdigmat som tillverkas för att säljas på hylla i dagligvaruhandel eller delibutiker (home meal replacement). Strategin gav utdelning i form av ökad försäljning och förbättrat resultat. Totalt blev tillväxten under året cirka 7,9 % i fasta växelkurser. Det är en snabbare tillväxttakt jämfört med den europeiska marknaden i stort, och Duni vinner marknadsandelar.

HÅLLBARA OCH KUNDUNIKA LÖSNINGAR

Miljömedvetenheten bland konsumenter ökar, och serveringsartiklar och förpackningar med hög miljöprofil växer i popularitet inom samtliga kundsegment. Under 2016 låg därför samtliga av affärsområdets större produktlanseringar inom Dunis varumärke ecoecho®. Sortimentet erbjuder produkter gjorda av miljöanpassade material som uppfyller höga krav på förnyelsebara och återvunna material samt komposterbarhet. Innovationstakten är hög, och fler lösningar och nya material adderas kontinuerligt till produktlinjen. Det ger ett mervärde som kunderna uppskattar.

Ett annat område Duni satsat på under 2016 är kundanpassade produkter. Konceptet bygger på att för kunders räkning ta fram unika artiklar, som håller hög kvalitet både vad gäller design och funktion. Slutresultaten har blivit uppskattade och ger flera positiva effekter. Med tät kommunikation och lyhördhet stärks kundrelationerna, som därmed blir mer långvariga.

EN BÄTTRE MATUPPLEVELSE

När marknaden förändras uppstår nya möjligheter. Det sker bland annat när den äldre generationen ställer högre krav på mat och service. Här är det tydligt att det finns ett stort behov av nya serveringsprodukter som gör matupplevelsen trevlig. Dunis koncept Duniform® möter detta behov. Under året har sortimentet setts över och arbetet har resulterat i ett antal nya produkter som är klara för lansering.

Inför 2017 är tillväxtmålen höga och potentialen stor. Den nya kundstrategin ska generera fler innovationer och smarta produkter med hög miljöprofil. Det är viktigt för att Duni ska befästa och förstärka sin marknadsposition ytterligare.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per produktgrupp, %
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundkategorier

Caféer

Event och catering

Fast Food

Offentlig sektor

Take-away