Koncernledning

Thomas Gustafsson


Född 1965

Verkställande direktör och koncernchef i Duni sedan december 2012.

Närmast kommer Thomas Gustafsson från Mellby Gård AB där han varit ägaransvarig för gruppens konsumentföretag och dessförinnan som VD och koncernchef för 2E Group AB (publ). Han har haft ledande befattningar inom Spendrups Bryggeri AB, Brämhults Juice AB och Eckes Granini GmbH.

Thomas Gustafsson är styrelseledamot i Smarteyes AB och var styrelseledamot i Duni mellan 2009 och november 2012.

Thomas Gustafsson är Marknadsekonom.

Aktier i Duni: 26 400

Mats Lindroth


Född 1960

Finansdirektör i Duni sedan 2009 och har varit anställd i Duni sedan 1987.

Mats Lindroth har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktier i Duni: 25 200

Sofie Lindström


Född 1974

HR-direktör i Duni sedan juni 2016.

Sofie Lindström har arbetat på Duni sedan 2007 och kommer närmast från en tjänst som HR-chef i Norden. Dessförinnan arbetade hon som produktutvecklare inom Table Top samt som kategorichef inom Meal Service. Dessförinnan var hon Manager på Accenture.

Sofie Lindström har en ekonomie kandidatexamen från Pacific Lutheran University, Seattle, USA.

Aktier i Duni: 400

Fredrik Malmgren


Född 1974

Director Operations sedan mars 2015.

Fredrik Malmgren har närmast varit grundare och delägare i Montell & Partners AB där han främst inriktar sig på att leda produktions- och supply chain-projekt för multinationella företag.

Fredrik Malmgren är civilingenjör i automationsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Aktier i Duni: 6 100

Thomas Lööb


Född 1957

Corporate Development Director sedan 2012. Thomas Lööb har varit anställd i Duni sedan 1996 på flera poster inom Innovation och FoU.

Ordförande i Rexcell Tissue & Airlaid AB sedan 2014.

Thomas Lööb är utbildad civilingenjör från Lunds Universitet.

Aktier i Duni: 6 000

Robert Dackeskog


Född 1971

Director Business Area Table Top sedan november 2015 och dessförinnan Director Business Area Consumer sedan augusti 2012.

Robert Dackeskog kommer från Findus-koncernen och närmast från en tjänst som Managing Director Findus Denmark/Foodservice & Export Director för Findus Sverige.

Robert Dackeskog har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet.

Aktier i Duni: 5 000

Linus Lemark


Född 1977

Director Business Area Meal Service sedan maj 2012. Linus Lemark anställdes i Duni 2007 som Affärsutvecklingschef och var sedan Marknadschef Food Solutions.

Linus Lemark har erfarenhet som Innovationsdirektör på The Absolut Company AB samt som Vice President på Aquavit i New York.

Linus Lemark har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktier i Duni: 5 000

Anna Lundqvist


Född 1973

Director Business Area Consumer sedan augusti 2016.

Anna har varit anställd på Duni sedan 2005 och kommer från en tjänst som Marketing Director Consumer. Dessförinnan har hon varit Sales Director för Consumer Nordics samt Business Controller för Table Top Nordics och Consumer. Dessförinnan var Anna managementkonsult på BearingPoint.

Anna Lundqvist har en civilekonomexamen från Lunds universitet.

Aktier i Duni: 0

Patrik Söderstjerna


Född 1964

Director Business Area New Markets sedan januari 2014.

Tidigare Direktör Affärsutveckling / Nya marknader och dessförinnan  verkställande direktör i Rexcell Tissue & Airlaid AB sedan 2007.

Dessförinnan har Patrik Söderstjerna varit VD i Zarlink Semiconductor AB, Advanced Printing Aschersleben GmbH och Finotech Verbundstoffe GmbH.

Patrik Söderstjerna har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola.

Aktier i Duni: 8 400