Året i korthet

Nytt förvärv i Asien och fler lanseringar inom ECOECHO®

Den operativa rörelsemarginalen uppgick till 11,8 (12,6) procent

Nettoomsättningen ökade till 4 271 (4 200) MSEK

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (5,00) kronor per aktie

Operativt resultat uppgick till 502 (528) MSEK

1,2 % tillväxt

Dunis organiska tillväxt uppgår till 1,2 % i jämförbara valutakurser.

Uppgradering i Skåpafors

Uppgraderingen av tissuemaskinerna i Skåpafors genomförs med framgång.

Nya marknader

Förvärvet av 60 % av den thailändska servett­tillverkaren Terinex Siam Co. Ltd. ger Duni ännu större möjlighet att nå marknader i Sydostasien och Oceanien.

Tydligare kundsegmentering

Affärsområdena Table Top och Meal Service fortsätter att arbeta med tydligare kund­segmentering.

Duni Cooperative Culture

Forumet Duni Cooperative Culture införs inom Operations. I detta utbyter medarbetare med likartade positioner erfarenheter och idéer samt diskuterar hur strategier ska implementeras.

Stjärnkock ny ambassadör

Duni lanserar ett streetfood-koncept där ekologisk mat serveras tillsammans med miljöanpassade produkter ur ecoecho®-sortimentet. Svenska stjärnkocken Titti
Qvarnström utses till ambassadör för dessa produkter.

Nya satsningar

Ytterligare satsningar görs inom HR, såsom program för talangutveckling och mer systematisk internrekrytering.

Framgångsrik sponsring

Duni sponsrar Bocuse d’Or och är på plats vid Europa-finalen i Budapest i Ungern där den svenske kocken Alexander Sjögren vinner bronsmedalj. Samtidigt lanseras en servett med ett designmotiv framtaget av Alexander.

Designsamarbete

Ett nytt designsamarbete med svenska varumärket Jobs lanseras vid Formex-mässan i Stockholm.

Nyckeltal, MSEK 1), 2)

2016

2015

2014

2013

2012

Nettoomsättning

4 271

4 200

3 870

3 349

3 268

Operativt resultat*

502

528

452

369

355

EBITDA*

632

656

572

473

454

Resultat före skatt

441

459

414

334

218

Årets resultat

334

346

302

254

137

Föreslagen utdelning SEK/Aktie

5,00

5,00

4,50

4,00

3,50

Eget kapital

2 486

2 345

2 193

2 099

2 051

Avkastning på eget kapital, %

13,4

14,8

13,8

12,1

6,7

Avkastning på sysselsatt kapital, %

15,8

18,6

15,4

13,3

14,4

Antal anställda

2 279

2 082

2 092

1 902

1 875


* Operativt resultat och EBITDA är justerade för jämförelsestörande poster. Jämförelsetalen för 2012 är omräknade enligt nya redovisningsprinciper.

1) Avser kvarvarande verksamheter för alla perioder. Den avvecklade hygienverksamheten har räknats om och redovisas enligt IFRS på en rad efter periodens resultat för kvarvarande verksamheter.

2) Nyckeltalen avseende 2016 inkluderar innehav utan bestämmande inflytande.

 

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK