Detta är Duni

LEDANDE INOM DUKNINGS-
OCH FÖRPACKNINGSKONCEPT

Duni är en av Europas ledande leverantörer av högkvalitativa servetter, dukar, ljus och andra produkter för bordsdukning. Duni erbjuder även förpackningar och förpackningssystem till den växande marknaden för färdigmat och take-away. Alla koncept ska medverka till att skapa Goodfoodmood® i miljöer där människor samlas för att njuta av mat och dryck.

Produkterna säljs på över 40 marknader och Duni är marknadsledande i Central- och Nordeuropa. I koncernen arbetar cirka 2 200 anställda i 20 länder. Huvudkontoret ligger i Malmö och produktionsenheterna finns i Sverige, Tyskland, Polen och Thailand. Företaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Fem affärsområden

För att möta marknadens behov på bästa sätt är Dunis organisation indelad i fem affärsområden.

Table Top riktar sig mot fullservicerestauranger, hotell och catering och marknadsför i huvudsak servetter, dukar och ljus för det dukade bordet.

Meal Service skapar attraktiva måltidsförpackningar och serveringsprodukter avsedda för snabbmat, catering, caféer och take-away.

Consumer erbjuder konsumentprodukter till detaljhandeln men även till olika typer av fackhandel i Europa.

New Markets säljer Dunis duknings- och förpackningskoncept till hotell, restaurang, catering och detaljhandel på marknader utanför Europa.

Materials & Services utgörs av de delar som inte inryms i övriga affärsområden och består mestadels av externförsäljning av tissue och airlaid samt extern försäljning av ekonomi- och redovisningstjänster.

Produkter

Duni är huvudsakligen verksamt på tre produktmarknader: bordsdukningsartiklar för engångsbruk, måltidsförpackningar och mjukpapper. Förnyelsegraden är hög för att kunna möta aktuella trender och erbjuda säsongsvariationer.

Under 2016 producerade Duni:

  • 2,7 miljarder m2 råmaterial för produktion av servetter och bordsdukar
  • 12,5 miljarder servetter

  • 187,7 miljoner löpmeter bordsdukar

Vertikal integration

Duni har en vertikalt integrerad affärsmodell för pappersbaserade produkter. Det innebär att hela produktions- och leveranskedjan ägs och kontrolleras av Duni, från material­tillverkning och konceptframställning till konvertering och distribution.

Our blue mission

Det överordnade målet för CSR-programmet Our Blue Mission, är att leva upp till det förtroende kunderna ger Duni genom att säkerställa att alla produkter tillverkas på ett etiskt, säkert och miljömässigt hållbart sätt. Programmet tar upp specifika mål som ska vara uppnådda senast 2020. Här ingår bland annat det ambitiösa målet att göra produktionen 100 % fossilfri och minska energiförbrukningen med 20 % från 2010 till 2020. Utveckling av miljöanpassade produkter och säkerställande av Dunis uppförandekod är andra prioriterade områden.

Nettoomsättning per affärsområde
Nettoomsättning per geografisk region

Här finns Duni

Tillverkning av mjukpapper för servetter och bordsdukar sker i Sverige, medan Dunis konvertering till färdiga bords­artiklar sker i Tyskland, Polen och Thailand.

Försäljningskontor finns i Finland, Frankrike, Nederländerna, Polen, Ryssland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.