Dunis marknad

MARKNAD I UTVECKLING SKAPAR NYA MÖJLIGHETER

Duni är närvarande i Europa, Asien och Oceanien. Huvudmarknaden utgörs främst av Väst- och Centraleuropa. Den västeuropeiska marknaden för bordsartiklar för engångsbruk beräknas vara värd cirka 9,6 Mdr EUR och växer med cirka 2 % årligen1. Marknaden är fragmenterad och Duni bedöms ha en total marknadsandel om cirka 4 %.

Duni har en ledande position, framförallt inom produktsegmentet för servetter och dukar, med en marknadsandel som uppgår till cirka 20 %. Trots den ledande positionen finns det en stor potential för att ta ytterligare marknadsandelar. Konkurrenterna består dels av relativt små, lokala företag, dels av ett antal större pappers- och massaföretag. En del av dessa företag har koncept och sortiment som liknar Dunis, inriktade mot HoReCa-marknaden (hotell, restauranger och cateringföretag).

MARKNADEN FÖR PAPPERSBASERADE PRODUKTER

Den europeiska marknaden för pappersbaserade bordsartiklar beräknas vara värd cirka 1,6 Mdr EUR2 och kan delas in i två huvudkanaler – HoReCa och detaljhandel mot konsument. Egna märkesvaror utgör huvuddelen av detaljhandelns försäljning.

Duni är ett av de största varumärkena på en fragmenterad marknad och har sitt starkaste fotfäste inom HoReCa-segmentet. Efter ett antal år med tillväxt har marknaden för pappersartiklar stagnerat något under de senaste åren. Västeuropa anses vara en mogen marknad, medan Östeuropa visar betydligt högre tillväxt, om än från lägre nivåer.

Inom detaljhandeln har andelen egna märkesvaror ökat de senaste åren, så pass att dessa är överrepresenterade inom kategorin bordsartiklar. Duni är väl positionerat för att förse marknaden med en effektiv produktionslösning för kundernas egna varumärken. Likväl kan Duni komplettera utbudet genom unika och premiumbaserade produktkoncept under sitt eget varumärke, riktade mot kvalitetsmedvetna konsumenter.

Av den totala uppskattade omsättningen på den europeiska marknaden för servetter och dukar svarar standardprodukter för cirka 45 % och premiumprodukter för cirka 55 %. Andelen premiumprodukter varierar mellan länder. På marknader där premiumsegmentet dominerar, som i norra Europa, Tyskland och Benelux, är Duni klar marknadsledare. I södra och östra Europa där enklare pappersprodukter fortfarande är mer vanliga ser Duni en stor tillväxtpotential.

RESTAURANGMARKNADEN I EUROPA

I Västeuropa omsätter restaurangmarknaden cirka 500 Mdr Euro3, en siffra som stått oförändrad det senaste året som ett resultat av recession på ett antal huvudmarknader. Den förväntas dock växa igen under den kommande femårsperioden. De största marknaderna utgörs av Italien, Storbritannien, Spanien, Frankrike och Tyskland. Duni är närvarande på samtliga av dessa marknader.

Restaurangmarknaden delas traditionellt upp i en del som rör konsumenter och en del som utgörs av servering till företag och institutioner som vårdhem, skolor och sjukhus. Fullservicerestauranger och caféer/barer samt snabbmat utgör den största andelen av marknaden. Snabbmatssegmentet står för cirka 16 % och växer stadigt över tid och på bekostnad av både övriga restaurangtyper och måltider i hemmet. Även andelen restaurangkedjor växer, i synnerhet inom snabbmatssegmentet.

Marknaden för servering till företag och institutioner har vuxit med cirka 3 % de senaste fem åren trots recession, och det är framförallt vårdsektorn som tar en större andel av segmentet. Skiftningarna är dock stora beroende på geografisk marknad. Här finns en tydlig potential för Duni att skapa tillväxt.

MEGATRENDER PÅVERKAR

Restaurangmarknaden har genomgått tydliga förändringar de senaste åren och utvecklas fortfarande. Den fortsatta urbaniseringen, en högre disponibel inkomst, det uppkopplade samhället och fler ensamhushåll gör att det ställs högre krav på mobilitet och flexibilitet, även när det gäller mat och restauranger. En generell trend är att allt fler restauranger erbjuder mat för take-away eller för snabbare förtäring på plats samtidigt som maten håller en allt högre kvalitet. Snabbmat behöver alltså inte likställas med ohälsosam mat eller karakteriseras av de enklaste lösningarna. Restaurangkedjor med en så kallad fast casual-profil växer allt mer, dock från relativt låga nivåer. Även östra Europa och Asien genomgår liknande förändringar. Duni har ett brett sortiment av produkter som möter denna trend väl.

RESTAURANGER SOM VARUMÄRKEN

Restauranger, oavsett karaktär, agerar allt mer som varumärken. Att kunna marknadsföra en tydlig och sammanhållen profil blir viktigare. Kommunikationen täcker oftare de produkter som möter slutkonsumenten. Därmed får bordsartiklar som tallrikar, servetter och dukar en viktig roll. Här uppstår en betydande potential för en aktör som Duni, som med sina koncept kan hjälpa kunderna med rätt typ av profilering.

MILJÖANPASSNING ALLT VIKTIGARE

Restauranger blir mer miljömedvetna och ställer högre krav än tidigare på att engångsartiklar ska ha en så hög miljöprofil som möjligt. Duni utmärker sig inom området med ett av branschens bredaste sortiment av miljöprofilerade produkter. Komposterbarhet, produkter gjorda av förnybara material och strävan att i framtiden endast använda fossilfri energi vid själva framställningen är några av de faktorer som Duni arbetar metodiskt med.

 

1 Dunis relevanta marknad 2014 inkluderat ljus, serveringsartiklar och förpackningar för take-away. Siffra baserat på MSP, Manufacturer Selling Price. Källa: Euromonitor, ECA Statistics och Freedonia World Food Disposables.
2 Källa: Euromonitor, ECA Statistics och Freedonia World Food Disposables.
3 Försäljning som omfattar Consumer Foodservice och Social Foodservice 2014. Källa: Euromonitor och CDH Expert.

Dunis relevanta marknad1)

Dunis relevanta marknad är värd ca 9,6 Mdr EUR med Tyskland som största geografiska marknad. De största kategorierna, som också har den största tillväxten, är serveringsprodukter, förpackningar och ljus. Dunis totala marknadsandel är ca 4 % i Västeuropa.

1 Dunis relevanta marknad 2014 inkluderat ljus, serveringsartiklar och förpackningar för take-away. Siffra baserat på MSP, Manufacturer Selling Price. Källa: Euromonitor, ECA Statistics och Freedonia World Food Disposables.

Marknaden i Västeuropa
Totalt 9,6 Mdr EUR

Bordsartiklar2)

Den västeuropeiska marknaden för bordsartiklar är värd cirka 1,6 Mdr EUR och består av pappersservetter och -dukar. Marknaden kan delas in i två kanaler, ”Away from home” (HoReCa och offentlig sektor) och dagligvaruhandeln (konsumentmarknaden). Private label dominerar den mycket fragmenterade dagligvaruhandeln.

2 Källa: Euromonitor, ECA Statistics och Freedonia World Food Disposables.

Bordsartiklar
Totalt 1,6 Mdr EUR (+1,0 % sedan 2013)

Pappersservetter3)

Away from home i Västeuropa
Marknadsandel, %
Dagligvaruhandeln i Västeuropa
Marknadsandel, %
Geografisk fördelning
%

Marknadstillväxt per år

Genomsnitt, %

Västeuropa

2009-2014 1,0
2015-2019 2,6

Östeuropa

2009-2014 8,5
2015-2019 5,0

3 Försäljning som omfattar Consumer Foodservice och Social Foodservice 2014. Källa: Euromonitor och CDH Expert.

Pappersdukar3)

Away from home i Västeuropa
Marknadsandel, %
Dagligvaruhandeln i Västeuropa
Marknadsandel, %
Geografisk fördelning
%

Marknadstillväxt per år

Genomsnitt, %

Västeuropa

2009-2014 0,3
2015-2019 2,6

Östeuropa

2009-2014 4,1
2015-2019 3,7

3 Försäljning som omfattar Consumer Foodservice och Social Foodservice 2014. Källa: Euromonitor och CDH Expert.
Infografik (källa: Euromonitor och Duni.)

Dunis kundsegment

Den professionella marknaden

Barer

Delas in i tre delar: Barer, loungebarer och vinbarer med fokus på försäljning av alkoholhaltiga drycker. Matutbudet är begränsat till enkla rätter. Ölhallar och pubar, där öl är den viktigaste drycken. Nattklubbar och diskotek.

Caféer

Caféer har oftast ett större utbud av mat och dryck med servering vid bordet. Fokus ligger på alkoholfria drycker, mer än hälften av omsättningen kommer från försäljning av drycker.

Event och catering

Catering tillhandahåller mat och dryck för fester, banketter, evenemang och institutioner. Oftast måltider till ett stort antal människor.

Fast Food

Fast food har begränsade menyer, maten ska tillagas snabbt. Kunderna beställer, betalar och tar mat och dryck med sig. De tenderar att specialisera sig på hamburgare, pizza eller kyckling, men även sallader och enklare efterrätter som glass. Matlagningen är generellt sett enkel.

Fullservice-restauranger

Restauranger där kunderna blir serverade vid bordet och där fokus ligger på maten. Kvaliteten på maten är generellt sett hög. Menyerna erbjuder flera val och kan innehålla såväl frukost, lunch som middag.

Företag

Anställda som äter på en restaurang som arbetsgivaren erbjuder. Restaurangerna sköts av externa företag som Sodexo eller Kompass eller av företaget självt. I genomsnitt äter cirka 70 % av de anställda i företagets restaurang. Ju större företag desto vanligare är det med egen restaurang.

Hotell

Hotellbranschen är mindre fragmenterad än restaurangbranschen. Hotellverksamhet har oftast en integrerad restaurangverksamhet och bedrivs ofta i kedjor med centraliserade inköp. Hotell med högre kvalitet och prisnivå står för den helt övervägande delen av inköpen av Dunis premiumprodukter.

Konferenser och mässor

Mässhallar och konferensanläggningar. Brett utbud av mat och dryck. Antalet personer kan variera från små till mycket stora grupper. Hotell med konferenscenter ingår i hotellsegmentet.

Offentlig sektor

Sjukhussegmentet omfattar alla sjukhus och kliniker, såväl offentliga som privata, som erbjuder lång- och korttidsvård. Äldreboende/vårdhem omfattar patienter och anställda inom alla institutioner kategoriserade som sjukhem.

Take-away

Maten hämtas av kunden eller levereras, då oftast till en extra kostnad. Vanligen erbjuds mat som pizza eller kinesisk, indisk, mexikansk, västindisk, eller nordafrikansk mat. Erbjuder inte att mat och dryck intas på stället.

Konsumentmarknaden

Dagligvaruhandel

Den europeiska dagligvaruhandeln är koncentrerad till ett mindre antal stora aktörer i varje land såsom Tesco (Storbritannien), Aldi (Tyskland), Carrefour (Frankrike) och ICA (Sverige). De större aktörerna har centraliserade inköp och vissa har gått samman i internationella inköpsorganisationer.

Fackhandel

Fackhandeln utgörs av apotek, olika sorters specialbutiker, storköp för trädgårdsartiklar, bensinstationer samt varuhus och kedjor inom heminredning.