HÅLLBARA UTSIKTER

Vi skapar Goodfoodmood®. Det innebär att vi alltid strävar efter att skapa en god matupplevelse, oavsett om det är hemma eller ute på restaurang. I dag är upplevelsen förknippad med mer än smak, färg och form. Den handlar också om att vara konsekvent och tänka långsiktigt genom att välja duknings- och serveringsartiklar som ger ett så litet miljömässigt fotavtryck som möjligt. Vi arbetar här och nu, men med en klar framtidsbild framför oss. Välkommen att ta del av vår resa.

HÅLLBARA UTSIKTER #1

ANSVARSFULLT
SKOGSBRUK

Som pappersbaserat företag är det naturligt för Duni att värna om ansvarsfull skogs- och pappersutvinning. Därför bedrivs en noggrann granskning kring var grundråvaran kommer ifrån, allt för att undvika att virket kommer från skyddsvärd skog.

Större delen av Dunis virke hämtas från nordiska skogar. Dessutom är mer än 90 % av Dunis pappersmaterial FSC®- certifierat, vilket garanterar att pappersmassan kommer från ansvarsfullt skötta skogar..

fsc_800x800

HÅLLBARA UTSIKTER #2

ECOECHO®-
SORTIMENT

Duni utvecklar kontinuerligt nya produkter med miljöprofil. Arbetet har mynnat ut i ett helt sortiment som har fått namnet ecoecho®. Det innehåller produkter gjorda av miljöanpassade material vilket ska begränsa användningen av icke förnybara råvaror och även minska koldioxidavtrycket.

För att en produkt ska ges plats i ecoecho®-sortimentet måste materialet uppfylla kriterier inom resurseffektivitet, förnyelsebarhet, komposterbarhet och ansvarsfullt skogsbruk.

HÅLLBARA UTSIKTER #3

MILJÖ &
MÄNNISKOR

Att ha ett engagerat förhållningssätt till miljö och människor är viktigt för att bygga en stark organisation. Det är medarbetarna som är den viktigaste tillgången.

Duni arbetar strukturerat med ett HR-program som heter Dunited. Det beskriver bland annat arbetssätt för kompetens- och talangutveckling. Visionen är att skapa en attraktiv arbetsplats som engagerar och motiverar. Det är så ännu bättre idéer skapas, och som i slutändan leder till fler nyskapande innovationer.