Rexcell Tissue & Airlaid AB

PAPPERSBRUK MED HÖG KONKURRENSKRAFT

Nya investeringar har stärkt Rexcells position inom materialframställning för det dukade bordet.

I Skåpafors, Dalsland, ligger Dunis helägda dotterbolag Rexcell Tissue & Airlaid AB. Där produceras pappersmaterial som sedan blir till servetter och dukar vid konverteringsanläggningarna i Polen och Tyskland. Bolaget har en lång historia som pappersbruk som går tillbaka ända till 1874. I dag tillverkar fabriken, förutom tissue, även airlaidmaterial för premiummarknaden.

Duni skiljer sig från många aktörer i branschen genom att vara vertikalt integrerat. Det innebär ett fullt ägarskap genom hela kedjan, från materialtillverkning till konvertering och distribution.

EN VÄRLDSUNIK ANLÄGGNING

2015 tog Duni, som första tissuetillverkaren i Europa, ett beslut att investera 110 MSEK i ny teknologi. Själva implementeringen genomfördes 2016, vilket medförde en betydande uppgradering av tissuemaskinerna i Skåpafors. Den nya tekniken ger betydande besparingar i resursutnyttjande och energi- och vattenanvändning. Kapaciteten har också höjts avsevärt.
Det innebär att Rexcell nu har en anläggning som är världsunik i sitt slag. Det skapar goda förutsättningar för Duni att fortsätta leda materialutvecklingen på marknaden, hela tiden med strävan att förse kunderna med vad som efterfrågas.

HÅLLBARA UTSIKTER

”Vi fortsätter att utveckla ett modernt pappersbruk som ska stå sig i framtiden. Genom att investera i både organisationsutveckling och maskiner skapas material med hög kvalitet som efterfrågas av våra kunder.”

Thomas Lööb, Director Corporate Development

KONSOLIDERING STÄRKER KONKURRENSKRAFTEN

Rexcell har under de gångna åren genomgått en konsolidering och omstrukturering. Förändringarna har bland annat inneburit att två fabriker blivit en. Den airlaid som tidigare tillverkades i fabriken i Dals Långed har nu förlagts till anläggningen i Skåpafors. Flytten, som färdigställdes under året, har lett till önskvärda effekter. Medarbetare från båda fabrikerna har i ett bra lagarbete skapat ett positivt resultat.

ETT KLIV IN I FRAMTIDENS PAPPERSBRUK

Dunis ambition är att driva ett modernt pappersbruk som ligger i framkant. Organisationsstrukturen och arbetsmetoderna har därför setts över.

Under året har särskilda insatser gjorts för att skapa en mer processorienterad organisation. Ett internt ledarskapsprogram, tillsammans med genomförda medarbetarsamtal med all personal, har lagt grunden för den fortsatta utvecklingen. En ny och mer decentraliserad ledningsstruktur har också implementerats. Som en följd har samtliga anställda fått en ökad insikt i hur olika funktioner kan bidra till en bättre slutprodukt vilket också har gett en ökad arbetsglädje.

Sammantaget är åtgärderna viktiga för att Rexcell ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare i Dalsland och avgörande för att Duni fullt ut ska kunna utnyttja sin position som vertikalt integrerat företag.

Airlaid

Airlaid är ett material som är känt för sin vätskefördelning, absorptionsförmåga och mjukhet. Materialet används för dukar, tabletter och servetter.