Not 12 – Personal (medeltal)

Medeltalet anställda har beräknats som antal arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid.

2016 2015
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Moderbolaget
Sverige 66 82 148 63 78 141
Totalt moderbolaget 66 82 148 63 78 141
Dotterbolag
Belgien 5 5 10 6 5 11
Danmark 7 3 10 7 3 10
Finland 5 12 17 6 11 17
Frankrike 14 26 40 14 26 40
Italien 5 2 7 6 1 7
Nederländerna 26 25 51 31 24 55
Norge 7 7 14 8 6 14
Polen 183 298 481 177 286 463
Ryssland 8 5 13 8 8 16
Schweiz 15 8 23 15 7 22
Singapore 28 10 38 26 8 34
Slovakien 0 1 1 0 0 0
Spanien 6 6 12 5 5 10
Storbritannien 9 10 19 8 11 19
Sverige 162 46 208 183 51 234
Thailand 16 30 46
Tjeckien 2 4 6 2 4 6
Tyskland 648 408 1 056 637 427 1 064
Ungern 1 0 1 1 0 1
Österrike 6 5 11 6 4 10
Totalt dotterbolag 1 153 911 2 064 1 146 887 2 033
Totalt koncernen 1 219 993 2 212 1 209 965 2 174