Affärsområde Table Top

TYDLIGARE OCH ENKLARE
KUNDERBJUDANDE

Affärsområde Table Top är Dunis största affärsområde. Typiska kunder är hotell, restauranger och cateringföretag, HoReCa. Sortimentet består främst av servetter, dukar, ljus och bordsaccessoarer. Duni är den ledande tillverkaren i Europa av produkter för det dukade bordet, med Norden och Tyskland som största marknader och med Spanien, Italien och Frankrike som tillväxtmarknader. Försäljningen sker både till grossister och till direktkunder – hotell och restauranger.

Affärsområdets strategi i korthet:

  • Vara ledande inom premiumsegmentet

  • Skapa tillväxt genom geografisk expansion med fokus på ökade marknadsandelar i södra och östra Europa samt Storbritannien

  • Noggrant lyssna av trender på HoReCa-marknaden för att forma rätt sorts erbjudanden

PAKETERING ADDERAR VÄRDE

Restaurang- och hotellmarknaden har fortsatt att utvecklas bra i Europa. I båda segmenten efterfrågas produkter, koncept och service. Mer medvetna val görs när det gäller råvaror, tillagningssätt, hållbarhetsprofil och upplevelse för gästerna. För att möta marknadens behov och addera mervärde för kunderna har affärsområdet under året arbetat med att paketera kund­erbjudandet på ett tydligare sätt. Utgångspunkten har varit att Dunis ­produkter används för ett specifikt konsumtionstillfälle där gästernas upplevelse står i centrum. Flera produktnivåer kommer att göra det tydligare för kunden att välja koncept utifrån den upplevelse man vill skapa. Paketeringen, som kommer att introduceras under 2018, har därmed en fast förankring i Dunis plattform, Goodfoodmood®, samtidigt som produktnivåerna också svarar mot en kvalitets- och prisseg­mentering.

TYDLIGARE SÄLJSTRUKTUR

Inom säljorganisationen har arbetet med tydligare fokus på färre och utvalda segment tagit ytterligare kliv framåt under det gångna året. Organisationen har utvecklats genom utbildningsprogrammet Duni Academy. En tydligare struktur har byggts upp med Key Account Managers och en styrning av marknadsbearbetningen mot mer service och konceptförsäljning har genomförts. När ansvaret flyttas närmare kund ökar både motivation och engagemang internt, samtidigt som det bygger ett förtroendeskapande samarbete med kunden.

GODA RELATIONER

”Genom en fokuserad säljmodell skapas engagemang och kreativitet, samtidigt som vi bygger en bättre relation med kunderna.”

Robert Dackeskog, Director Business Area Table Top

SPECIALISERING OCH MARKNADSANPASSNING

Affärsområdets försäljning har utvecklats bra under året som gått. Nettoomsättningen ökade något mot förra året, motsvarande en försäljningsökning på 1,2 % i fasta växelkurser. Det operativa resultatet uppgick till 375 (369) MSEK och den operativa rörelsemarginalen till 16,0 % (16,1 %). Resultatet är i paritet med förra året.

Efterfrågan på dukar har stabiliserats, särskilt på den viktiga tyska marknaden. Samtidigt har premiumservetter tagit andelar på nästan alla marknader. Även andra håll­bara produkter efterfrågas allt mer, som exempelvis ljushållare av återvunnet glas och bambu med tillhörande LED-ljus. Detta är ett resultat av de organisatoriska och sälj­inriktade satsningar som beskrivits och som kommer att fortsätta under 2018.

HÅLLBARA PRODUKTER

Hållbara produkter efterfrågas allt mer. Ett exempel är ljushållare av bambu med tillhörande LED-ljus.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per produktgrupp, %
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundkategorier

Event och catering

Fullservice-restauranger

Hotell

Offentlig sektor

Företag