Affärsområde Meal Service

ERBJUDANDEN FÖR EN MOBIL LIVSSTIL

Affärsområde Meal Service utvecklar koncept för servering och förpackningar för exempelvis take-away, catering och färsk färdigmat i livsmedelsbutiker, food trucks och saluhallar. Ett annat sätt att beskriva verksamhetsområdet är: mobila måltider för en mobil livsstil.

Affärsområdets strategi i korthet:

  • Utveckla unika lösningar som löser kundernas problem och behov på ett flexibelt sätt

  • En fokuserad och aktiv kundbearbetning

  • Driva innovation och effektiva inköp med utvalda leverantörer

FRÅN TREND TILL ETABLERAD MARKNAD

Affärsområdet organiserades för fem år sedan som ett direkt svar på att möta den då tydligt framväxande urbana trenden där måltider både köps och konsumeras på nya sätt. Att köpa färsk färdigmat med hög kvalitet och ta med hem, alternativt äta ”på språng” kan i dagsläget knappast betraktas som en trend längre, utan som en väl definierad – och växande – marknad.

Marknaden är dock i sig föränderlig, med en tydlig grön utveckling, krav på ekologisk hållbarhet och maträtter med högre kvalitet på råvarorna. Framförallt ­börjar många aktörer att utvidga sitt utbud och erbjuda gästen att handla ­råvaror, äta på plats eller ta med hem. Ett exempel är s.k. grocerants, av engelskan ”grocery” och ”restaurant”, d.v.s. butiker som både säljer råvaror och färdiglagat att ta med hem. Årets tydligaste trend är etableringen av nya företag som kör hem färdiglagad mat, vilket ökar kraftigt i både Europa och i övriga världen.

Ett större utbud av färsk färdigmat och ett snabbt växande behov av hemkörning, i kombination med digitala lösningar för hanteringen, kommer att rita om kartan för livsmedels- och restaurangbranschen på många sätt.

TYDLIGT FOKUS PÅ SEGMENT

För att möta den här marknadsutvecklingen är affärsområdet indelat i tre ­definierade kundsegment: Take-away-mat av bättre kvalitet (Fast casual), färsk färdigmat som produceras för att säljas på hylla i livsmedelsbutiker eller deli­butiker (Home meal replacement) och färdigmat till skolor, sjukhus och äldrevård (Social catering). Segmenten har olika behov och kräver därmed olika typer av förpackningar. Några kundgrupper efterfrågar produkter som förstärker det egna varumärket, andra kunder ser i första hand till rationella variabler som funktion, logistik och ekonomi.

GODA RELATIONER

”Genom att vi flyttat ut ansvaret i organisationen skapas engagemang och dynamik.”

Linus Lemark, Director Business Area Meal Service

HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR

Inom affärsområde Meal Service finns ett starkt fokus på produkter som klassificeras under ecoecho®. Det betyder att materialet måste uppfylla kriterier inom förnybarhet, komposterbarhet eller ansvarsfullt skogsbruk. Efterfrågan på hållbara förpackningar ökar i alla kund­segment som ett direkt svar på slut­konsumenternas krav.

Affärsområdets nettoomsättning ökade mot förra året, motsvarande en försäljningsökning på 4,9 % i fasta växelkurser. Det operativa resultatet uppgick till 31 (41) MSEK och den operativa rörelsemarginalen till 4,4 % (6,1 %). Resultatet påverkades negativt av dramatiska prisökningar på råmaterial under det första halvåret. Marknaden för Meal Service-produkter växer mer än marknaden som helhet.

DYNAMISK KULTUR

Parallellt med att affärsområdet utvecklats mot en tydligare segmentering har en kultur med ett tydligare ägarskap byggts i organisa­tionen. Under året har olika utbildningsinsatser genomförts för att utöka medarbetarnas ansvar inom sina respektive områden. Den som ”äger” sitt område och känner att det finns tilltro till det som görs trivs bättre och gör ett bättre jobb. Att flytta ansvaret utåt i organisationen skapar också en dynamik i teamet, vilket innebär att förändring och utveckling går snabbare. Framförallt skapas bättre och djupare relationer med kunderna.

ecoecho®

Inom affärsområdet finns ett starkt fokus på produkter under miljöklassificeringen ecoecho®.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per produktgrupp, %
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundkategorier

Caféer

Event och catering

Fast food

Offentlig sektor

Take-away