DUNI EFF – EUROPEAN FINANCE FUNCTION

SERVICECENTER MED BRED KOMPETENS

Duni EFF är koncernens finansfunktion med ansvar för större delen av Dunis ekonomi- och redovisningsfunktioner.

På EFF finns även andra specialisttjänster som inte är rent ekonomiska, bland annat vissa IT-funktioner. EFF är lokaliserat i Poznan i Polen, där Duni även har en sälj- och produktionsenhet. Förutom att Poznan är en universitetsstad har flera internationella företag sina centrala finansfunktioner på orten. Det innebär att det finns gott om expertkunskap och kompetens, vilket skapar dynamik och ett utbyte som kommer verksamheten tillgodo. Många medarbetare är dessutom mycket språkkunniga, vilket är en stor fördel för en central enhet som servar en internationell verksamhet. EFF växer och har för närvarande drygt 50 medarbetare.

EXTERNA KUNDER VÄLKOMNAS

Det är ovanligt för ett bolag av Dunis storlek att ha ett servicecenter med den här bredden. EFF erbjuder ekonomitjänsterna även till externa kunder, vilket också det är ovanligt. Motivet är av ekonomisk natur eftersom arbetet med externa kunder skapar skalfördelar och ger möjlighet att kunna erbjuda fler typer av tjänster. Samtidigt är arbetet med olika typer av företag kompetenshöjande vilket kommer alla tillgodo.

GODA RELATIONER

”Genom att vi erbjuder våra tjänster även till externa kunder kan vi både växa och höja kompetensen.”

Mats Lindroth, CFO

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING

Under året har en omorganisation genomförts inom EFF. Från att vara funktionellt organiserat arbetar medarbetarna nu i team och med en större bredd i uppgifterna. Den nya strukturen ökar kom­petensen, är mer engagerande och kommer både Duni och externa kunder tillgodo genom ett bättre serviceutbud. Ett mer dynamiskt arbetssätt ökar också attraktionskraften i rekryteringshän­seende.

European finance function (eff)

European Finance Function (EFF) har till uppgift att ta hand om stora delar av koncernens redovisnings- och ekonomifunktioner.
Kontoret ligger i Poznan, Polen.