Rexcell Tissue & Airlaid AB

INVESTERINGAR I TEKNIK OCH MÄNNISKOR

I Skåpafors, Dalsland, ligger Dunis helägda dotterbolag Rexcell Tissue & Airlaid AB.

I fabriken produceras papper som sedan konverteras till servetter och dukar i Dunis anläggningar i Tyskland och Polen. Produktionen består av både tissue och airlaid-material. Pappersmassan kommer från hållbart skogsbruk och är FSC®-märkt (Forest Stewardship Council®).

RÄTT SAKER I RÄTT ORDNING

Den positiva utvecklingen i Rexcell under 2017 grundlades redan för några år sedan med konsoliderings- och investeringsåtgärder. Rexcells två airlaidfabriker slogs ihop till en, för tissuefabriken gjordes investeringar i ny maskinteknik och en förändring i arbetsorganisationen genomfördes. I syfte att bli ett konkurrenskraftigt och modernt pappersbruk behövde insatserna göras i just den logiska ordningen: först strukturellt och tekniskt, sedan i organisationen.

FÖRBÄTTRAD PRODUKTIONSPROCESS

Maskininvesteringen i tissuefabriken ger möjlighet att utveckla nya tissuekvaliteter, samtidigt som tekniken medger en kapacitetshöjning i produktionsprocessen. Rexcell är den första kommersiella anläggningen i världen som anammat den här tekniken, vilket öppnar stora möjlig­heter för Duni att utveckla nya typer av servetter. I slutet av året fattades beslut om att investera i en uppgradering av airlaidproduktionen. Ökningen av kapa­citeten är en direkt konsekvens av en tydligt ökad efterfrågan på premium­produkter i airlaidmaterial.

GODA RELATIONER

”Investeringarna i både teknik och människor visar tydligt att vi är på rätt väg. Genom att kommunicera tydliga mål, gemensamma processer och dela erfarenheter ökar Rexcells affärsmannaskap och gör oss starka inför framtiden.”

Thomas Lööb, Director Corporate Development

SAMMANHANG SKAPAR EFFEKTIVITET

Den organisationsförändring som skett under året i tissuefabriken kommer att visa resultat kommande år. När medar­betarna känner ägarskap för sitt eget område och ser sammanhangen ökar motivationen och effektiviteten. Alla kan också i realtid följa nyckeltal som visar hur den egna insatsen påverkar verksam­heten. Även den tidigare sammanslagningen av de två fabrikerna för airlaid­produktionen har under året bidragit till en positiv utveckling. Två sätt att arbeta har kompletterat varandra och skapat en effektivare produktion.

STARK POSITION INFÖR FRAMTIDEN

Under 2017 har fokus legat på produktionshöjande insatser och införandet av en ny arbetsorganisation. Sammantaget betyder det att Rexcell går in i 2018 med en stärkt position för att kunna möta marknadens krav på såväl kvalitet som volym.