Not 12 – Personal (medeltal)

Medeltalet anställda har beräknats som antal arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid.

  2017 2016
Män  Kvinnor  Totalt Män Kvinnor Totalt
Moderbolaget
Sverige  67  84  151 66 82 148
Totalt moderbolaget  67  84  151 66 82 148
Dotterbolag
Belgien  4  5  9 5 5 10
Danmark  7  3  10 7 3 10
Finland  5  12  17 5 12 17
Frankrike  13  28  41 14 26 40
Italien  6  2  8 5 2 7
Nederländerna  23  21  44 26 25 51
Norge  7  6  13 7 7 14
Nya Zeeland 13 26 39 0
Polen  199 305 504 183 298 481
Ryssland  8 7 15 8 5 13
Schweiz  14 10 24 15 8 23
Singapore  26 11 37 28 10 38
Slovakien  – 0 0 1 1
Spanien  5 7 12 6 6 12
Storbritannien  8 11 19 9 10 19
Sverige  154 42 196 162 46 208
Thailand  45 85 130 16 30 46
Tjeckien  3 4 7 2 4 6
Tyskland  690 434 1 124 648 408 1 056
Ungern  1 1 1 0 1
Österrike  7 4 11 6 5 11
Totalt dotterbolag  1 238 1 023  2 261 1 153 911 2 064
Totalt koncernen  1 305 1 107 2 412 1 219 993 2 212