Not 12 – Personal (medeltal)

Medeltalet anställda har beräknats som antal arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid.

2017 2016
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Moderbolaget
Sverige 67 84 151 66 82 148
Totalt moderbolaget 67 84 151 66 82 148
Dotterbolag
Belgien 4 5 9 5 5 10
Danmark 7 3 10 7 3 10
Finland 5 12 17 5 12 17
Frankrike 13 28 41 14 26 40
Italien 6 2 8 5 2 7
Nederländerna 23 21 44 26 25 51
Norge 7 6 13 7 7 14
Nya Zeeland 13 26 39 0
Polen 199 305 504 183 298 481
Ryssland 8 7 15 8 5 13
Schweiz 14 10 24 15 8 23
Singapore 26 11 37 28 10 38
Slovakien 0 0 1 1
Spanien 5 7 12 6 6 12
Storbritannien 8 11 19 9 10 19
Sverige 154 42 196 162 46 208
Thailand 45 85 130 16 30 46
Tjeckien 3 4 7 2 4 6
Tyskland 690 434 1 124 648 408 1 056
Ungern 1 1 1 0 1
Österrike 7 4 11 6 5 11
Totalt dotterbolag 1 238 1 023 2 261 1 153 911 2 064
Totalt koncernen 1 305 1 107 2 412 1 219 993 2 212