Not 26 – Andelar i koncernföretag

Organisationsnummer Säte Antal aktier & andelar Kapital andel % Bokfört värde TSEK
Svenska dotterbolag
Rexcell Tissue & Airlaid AB 556193-9769 Bengtsfors 12 000 100 81 440
Finess Borrby AB 556262-2604 Malmö 1 000 100 0
81 440
Utländska dotterbolag
Duni Holding BV 23068767 Breda, NL 260 731 100 597 856
– Duni Verwaltungs GmbH Osnabrück HRB 19689 Bramsche, DE (100) (€ 20 467)
– Duni Holding S.A.S 3493 0993 000064 Ste Helene du Lac, FR (100) (€ 2 871)
– Duni Benelux B.V. 23052488 Breda, NL (100) (€ 7 250)
– Duni Ltd. 897172 Runcorn, GB (100) (€ 8 395)
– Duni A/S 10 99 98 98 Köpenhamn, DK (100) (€ 1 377)
– Duni AS 962346057 Oslo, NO (100) (€ 370)
– Duni OY 0864585-8 Helsingfors, FI (100) (€ 1 578)
– Duni Holding Asia & Pacific Pte Ltd. 201316245E Singapore, SG (100) (€ 62)
Duni Iberica S.L. B60689692 Barcelona, ES 200 000 100 23 176
Duni Poland Sp. z o.o. KRS no. 40401 Poznan, PL 15 300 100 48 133
Duni Sales Poland Sp. z o.o. KRS no. 254481 Poznan, PL 1 000 100 1 190
Duni EFF Sp. z o.o. KRS no. 249084 Poznan, PL 1 000 100 1 130
Duni (CZ) s.r.o. 65410106 Kladno, CZ 1 100 8 827
Duni AG 212544 Rotkreutz, CH 400 100 578
Duni RUS LLC 7816110025 Moskva, RU 100 100 11
Duni Beteiligungsgesellschaft GmbH Osnabrück HRB 20099 Bramsche, DE 1 100 3 076
Paper+Design Beteiligungsgesellschaft GmbH Chemnitz HRB 26488 Wolkenstein, DE 1 100 226
– Paper+Design GmbH Tabletop Chemnitz HRB 16943 Wolkenstein, DE (100) (€ 16 787)
– Flexogravur GmbH Chemnitz HRB 19951 Wolkenstein, DE (100) (€ 1 058)
Duni (Thai) Holding Co., Ltd 115559011231 Bangkok, TH 588 000 49 98 757
Terinex Siam Co., Ltd 105531017277 Bangkok, TH 983 280 60* 19 150
Duni Inc. 36-4846862 Dover, Delaware, US 100 100 0
United Corporation Ltd NZBN9429031814676 Auckland, NZ 1 000 80 48 373
850 483
Andelar i koncernbolag 931 923
* Terinex Siam ägs till 49 % direkt av Duni AB och till 11 % indirekt genom Duni (Thai) Holding.
Moderbolaget
TSEK 2017 2016
Ingående värde andelar i koncernbolag 883 541 765 634
Årets investeringar 48 373 117 907
Övrigt 9
Aktieägartillskott
Återbetalning av aktieägartillskott
Årets avyttringar
Årets nedskrivningar
Utgående värde andelar i koncernbolag 931 923 883 541