Not 40 – Händelser efter balansdagen

Den 8 februari 2018 förvärvades 75% av aktierna i Kindtoo Ltd i UK. Bolaget marknadsförs under namnet Biopac UK.