Adresser

Huvudkontor

Duni AB
Box 237
201 22 MALMÖ

Besöksadress:
Ubåtshallen, Östra Varvsgatan 9A

Tel 040 10 62 00

E-post allmänna frågor: info@duni.com

För adresser till Dunis dotterbolag och distributörer; vänligen se www.duni.se.

Kontakt Investor Relations:
Mats Lindroth, CFO, mats.lindroth@duni.com

Kontakt press och kommunikation:
Saloni Deva, IR & Communications Manager, saloni.deva@duni.com

Duni AB (publ) Årsredovisning 2017
Org nr 556536-7488
Innehållet i denna årsredovisning får inte helt eller delvis kopieras eller lagras på maskinläsbart medium utan tillstånd från Duni AB (publ).

Text, grafisk form och produktion: Bysted AB.