Nyckeltal i sammandrag, koncernen

2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning, MSEK  4 441 4 271 4 200 3 870 3 349
Bruttoresultat, MSEK  1 264 1 231 1 241 1 134 983
Operativt resultat, MSEK  491 502 528 452 369
Operativt EBITDA, MSEK  630 632 656 572 473
Rörelseresultat, EBIT 456 463 493 433 352
EBITDA 629 622 622 556 483
Räntebärande nettoskuld, MSEK  855 757 584 888 491
Antal anställda  2 362 2 279 2 082 2 092 1 902
Bruttomarginal  28,5 % 28,8 % 29,6 % 29,3 % 29,4 %
Operativ rörelsemarginal  11,1 % 11,8 % 12,6 % 11,7 % 11,0 %
Operativ EBITDA marginal  14,2 % 14,8 % 15,6 % 14,8 % 14,1 %
EBIT marginal  10,3 % 10,8 % 11,7 % 11,2 % 10,5 %
EBITDA marginal  14,2 % 14,6 % 14,8 % 14,4 % 14,4 %
Avkastning på sysselsatt kapital*  14,4 % 15,8 % 18,6 % 15,4 % 13,3 %
Avkastning på eget kapital  12,9 % 13,4 % 14,8 % 13,8 % 12,1 %
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital  32,9 % 30,5 % 24,9 % 40,5 % 23,4 %
Räntebärande nettoskuld i förhållande till operativt EBITDA  1,4 1,2 0,9 1,6 1,0

 

* Beräknat på operativt resultat