Affärsområde Table Top

Kundanpassade och miljöprofilerade lösningar

Affärsområde Table Top är Dunis största affärsområde med 51% procent av koncernens netto­omsättning. Duni är marknadsledande i Europa när det gäller produkter för det dukade bordet. Affärsområdets försäljning sker via distributörer, grossister och direkt till slutkunderna.

2 486

Nettoomsättningen uppgick till 2 486
(2 338) MSEK.

330

Det operativa resultatet uppgick till 330 (375) MSEK

13,3 %

Den operativa rörelsemarginalen till 13,3 % (16,0 %).

TEMA: UTFORSKA

”Vi ska inspirera, vara relevanta och skapa kundnytta varje dag. Duni ska vara en stark partner som skapar värde genom att hjälpa kunderna att utveckla sin affär.”

Robert Dackeskog, Director Business Area Table Top

Den 15 januari 2019 meddelade Duni att Robert Dackeskog lämnar sin tjänst.
Linus Lemark utsågs samtidigt till ny affärsområdeschef för Table Top.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per produktgrupp, %
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundsegment TABLE TOP

  • Event och catering
  • Fullservicerestauranger
  • Hotell
  • Offentlig sektor
  • Företag

Fokus på kunden

Ett starkt kundfokus baserat på god kunskap om trender och kundbehov är idag avgörande för framgång. Det krävs nära samarbeten, såväl internt inom Duni som i hela värdekedjan. Helt avgörande är att stärka kundrelationen genom förtroendeskapande samarbeten, som ger en tydlig affärsnytta för kunden.

Stärker kundernas varumärken

Allt fler restauranger arbetar aktivt med sina varumärken och vill använda bordsartiklar som tallrikar, servetter och dukar i sitt profileringsarbete. Duni kan erbjuda flera olika koncept som hjälper kunderna att stärka sina varu­märken och efterfrågan på dessa tjänster ökar ständigt.

Som levande ljus, utan riskerna

Dunis innovativa sortiment med LED-lampor ger en känsla av levande ljus, men de är även brandsäkra och kostar 80 procent mindre än värmeljus. De laddningsbara lamporna finns för användning både inom- och utomhus. De har lång brinntid och kan styras med fjärrkontroll.

GO JOY WOW Möter kundernas behov

Dunis sortimentplattform GO JOY WOW gör att kunderna lätt hittar servetter och dukar med rätt känsla för specifika tillfällen. GO är det enkla och pålitliga alternativet till lägre kostnad, fortfarande med hög kvalitet. JOY är stilsäkra och moderna lösningar. WOW är sofistikerade och lyxiga produkter för speciella tillfällen.

GO JOY WOW har bland annat lett till att försäljningen av dukar i det linneliknande materialet Evolin® har ökat. Kunderna kan nu lättare identifiera det premiumvärde som Evolin® står för. Ett bra komplement till dukarna i WOW-utbudet är servetterna i Dunilin®, ett miljöprofilerat material i mjuk linnekänsla.

Ökat fokus på bordshygien

Bordsytor på allmänna platser samt på restauranger och caféer kan ofta vara svåra att hålla rena. Duni samarbetar med internationella experter inom hygien och hälsa för att undersöka behovet av dukar och servetter i sammanhang där mat serveras. Målet är att uppfylla de höga krav konsumenten ställer på hygien och allergener. Duni deltar även i ett projekt som spänner över fem europeiska länder där frågan drivs vidare.

Efterfrågan på miljömässigt hållbara lösningar blir allt starkare, liksom lösningar som sluter kretsloppet. Duni arbetar kontinuerligt med att utveckla nya, miljömässigt ansvarsfulla material inom ramen för sitt ecoecho®-sortiment. Redan idag går de flesta Table Top-produkterna att återvinna eller kompostera.

Ökning i södra och östra Europa

Under 2018 ökade turismen i södra och östra Europa, och som en följd av detta, restaurangnäringen. Detta hade en direkt positiv inverkan på affärsområdets försäljning och man kunde öka sin marknadsandel i den delen av Europa.