Affärsområde Consumer

Ett hållbart erbjudande som passar konsumenterna

Affärsområde Consumer marknadsför servetter, dukar, serveringsartiklar, ljus och andra bordsaccessoarer via dagligvaru- och fackhandeln. Försäljningen sker både under Dunis eget och handelns egna varumärken. Det helägda tyska bolaget Paper+Design ingår i affärsområdet.

1 061

Nettoomsättningen uppgick till 1 061
(1 010) MSEK.

42

Det operativa resultatet uppgick till 42 (57) MSEK.

4,0 %

Den operativa rörelsemarginalen till 4,0 % (5,6 %).

TEMA: UTFORSKA

”Duni är ett marknadsledande varumärke inom retail-området och måste finnas tillgängligt i samtliga kanaler där kunder söker information. Det ska vara enkelt att hitta information om vårt produkterbjudande och kringliggande service samt om våra värderingar kring miljöfrågor.”

Anna Lundqvist, Director Business Area Consumer

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per produktgrupp, %
Nettoomsättning per geografisk region, %

Produkter av plast fasas ut

Plast har traditionellt utgjort en betydande del av affärsområdets sortiment. Beslut har tagits att fram till 2020 fasa ut alla engångsartiklar baserade på fossila råmaterial som levereras till handeln. De kommer att ersättas av miljöanpassade alternativ.

Ökat fokus på hållbart sortiment

I takt med att plast fasas ut kommer hållbara produkter att bli allt viktigare. Ett exempel där miljömedvetenhet kombineras med framstående formgivning är engångsartiklarna i Amazonica-kollektionen. Den har lanserats tillsammans med designduon Bernadotte & Kylberg. Kollektionen innehåller stilrena tallrikar och skålar i bagass och bestick i CPLA, växtbaserade och biologiskt nedbrytbara material. I utbudet finns även servetter som tillverkas i ett FSC-certifierat och komposterbart biomaterial.

Kundsegment Consumer

  • Dagligvaruhandel
  • Fackhandel

Märkning hjälper kunderna välja rätt

Dunis tydliga märkning hjälper kunderna att välja miljöprofilerade produkter. Dunis logotyp är nu grön på dessa produkter och grafiska symboler visar tydligt vilka av Dunis produkter som är baserade på hållbara material. Andra symboler visar certifiering och om produkten kan hemkomposteras.

Paper+Design stärker sin position

Tyska Paper+Design ingår i affärsområde Consumer. Ett ökat samarbete har resulterat i en förstärkt position på den viktiga tyska marknaden. Nu lanserar Paper+Design en ny varumärkesplattform i linje med Dunis Goodfoodmood® som utvecklar företagets redan starka inriktning på design av servetter.

Stärker kundernas egna varumärken

Duni erbjuder en så kallad private label-lösning där företagets produkter marknadsförs under kundernas egna varumärken. Det gör att kunden effektivt kan utveckla sitt varumärke och sin profil med ett kvalitativt sortiment för det dukade bordet och med målgruppsanpassad design. Denna affärsmodell med kundspecifika lösningar gör Duni till en överlägsen samarbetspartner.

Nya projekt inom digitalisering

I takt med att dagligvaru- och fackhandeln blir alltmer digitaliserad stärker Duni sitt fokus på detta område för att kunna erbjuda kunderna relevanta tjänster. Duni har bland annat startat ett projekt som ska skapa en bättre och mer integrerad digital plattform med syfte att öka värdet för kunderna.