Affärsområde New Markets

Fortsatt expansion på nya marknader

Affärsområde New Markets säljer Dunis koncept och produkter på marknader utanför Europa.

448

Nettoomsättningen uppgick till 448 (322) MSEK.

13

Det operativa resultatet uppgick till 13 (24) MSEK.

2,9 %

Den operativa rörelsemarginalen till 2,9 % (7,4 %).

TEMA: UTFORSKA

”Vi bygger vår kompetens inom miljöanpassade förpackningar och ska få ut budskapet att vi är marknadsledare inom området. Vi måste använda vår kompetens för att bygga starka partnerrelationer: vi ska förstå kundernas verksamhet bättre än konkurrenterna och vara bättre på att erbjuda kunderna service och tjänster.”

Patrik Söderstjerna, Director Business Area New Markets

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per produktgrupp, %
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundsegment NEW MARKETS

  • Caféer
  • Fast food
  • Fullservice-restauranger
  • Hotell
  • Take-away

Expansion på världsmarknaden

New Markets är en kombination av säljkontor och förvärvade företag utanför Europa. Nu arbetar man för att föra denna familj närmare Duni i Europa. Affärsområdet såg under 2018 en kontinuerlig entreprenörsdriven expansion på världsmarknaden. I Mexiko finns en konceptbutik med Dunis premium­sortiment. I Taiwan samarbetar Duni med en partner för att lansera sortimentet. Turismen och antalet affärsresor ökar, liksom antalet måltider utanför hemmet. Detta har påverkat verksamheten positivt.

New Markets marknader

Omstrukturering i Singapore

Duni Song Seng i Singapore, förvärvat 2013, omstrukturerades under 2018. Implementering av ett nytt affärssystem, flytt till ett nytt kontor och byte till ett externt lager påverkade temporärt resultatet negativt. Förändringarna kommer att effektivisera företagets verksamhet och förbättra logistiken.

Trender på den asiatiska marknaden

På grund av de låga inträdesbarriärerna för engångsartiklar har antalet aktörer ökat i Asien. Det medför att konkurrensen har blivit hårdare i lågprissegmentet. Marknaden för premiumprodukter är mindre, men trots det stiger Dunis försäljning av premiumservetter. Ett växande miljömedvetande har medfört att efterfrågan på hållbara alternativ också blir allt större.

Effektivare produktion

Under 2018 investerade Sharp Serviettes i Nya Zeeland i en maskin för att effektivisera konverteringen av servetter vid sin produktionsanläggning i Auckland. Företaget säljer främst till HoReCa-segmentet och detaljhandeln, och distribuerar även Duni-produkter.

Exportökning i Thailand

Exporten från Terinex Siams fabrik i Thailand fortsätter att växa. För att förbättra verksamheten har ett nytt lagerhanteringssystem installerats. Dessutom har nya kvaliteter och färger introducerats i konverteringen för att göra premium­sortimentet ännu mer konkurrenskraftigt.

Förvärv stärker hållbart i Asien och Oceanien

Asien och Oceanien är en prioriterad tillväxtregion för Duni, där vi ökar genom förvärv och strukturbyggande. Under 2018 förvärvades BioPak Pty Ltd i Australien, som levererar miljöprofilerade engångsförpackningar för matservering tillverkade av fibrer, kartong och bioplaster. Företaget växer snabbt och är marknadsledande i Australien och stora i Nya Zeeland. Förvärvet öppnar för tillväxt och expansion även på andra marknader.