CSR

Hållbara lösningar blir allt viktigare

Duni stärker sitt strategiska arbete för ett ansvarsfullt företagande. Inte minst inom miljöområdet som blir allt mer affärskritiskt. Duni tar sitt ansvar för att vara en del av lösningen, inte problemet.

TEMA: UTFORSKA

”Det pågår en kraftsamling i samhället för ökad återvinning och skydd av miljön. Idag vill de flesta bidra till en minskad miljöpåverkan. Dagens utmaningar kräver nya lösningar och samarbeten, och våra kunder vill ha stöd i att välja miljöanpassade lösningar för sin verksamhet.”

Elisabeth Gierow, Corporate CSR & Quality Director

Dunis CSR-strategi 2025

Samhället står inför en lång rad utmaningar inom klimat- och miljöområdet. Det finns ett stort behov av att utveckla samarbetet i värdekedjan, bland annat för att motverka nedskräpning, ta fram nya hållbara material och öka återvinningen av engångsartiklar. Duni har kommit långt inom miljöområdet, exempelvis med miljöprofilerade produkter och externa miljömärkningar. Dunis nya CSR-strategi utvecklar detta arbete ytterligare.

Den bästa partnern för hållbara lösningar

I linje med CSR-målen 2019–2025 arbetar Duni på flera fronter för att erbjuda ett brett, miljöanpassat sortiment.

  • Duni ska erbjuda ekoprodukter för varje Goodfoodmood®-tillfälle, vilket innebär en ökning av biobaserade, biologiskt nedbrytbara produkter i sortimentet. Samtidigt inleds en utfasning av fossilbaserad plast.
  • Ett slutet kretslopp blir allt viktigare, och Duni söker lösningar för återvinning av produkter. I detta arbete samverkar företaget med andra aktörer, exempelvis för ökad återvinning av take-away-produkter.
  • För att komma till rätta med miljöproblem blir det allt viktigare med partnerskap för hållbarhet. Ett exempel är att Duni samarbetar med andra aktörer för att motverka nedskräpning.
  • The Duni Way, vårt sätt att göra affärer, sammanfattar hur Duni utvecklar sin strategi för att bidra till engagerade och trygga medarbetare. Här ingår ökat samarbete internt och en företagskultur grundad på starka, gemensamma värderingar.
  • Our Blue Mission – Dunis CSR program – beskriver det integrerade, ständiga arbete som pågår för ett ansvarsfullt och resurseffektivt företagande. Det handlar om att ta sitt samhällsansvar och verka för en hållbar utveckling: ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Läs mer om Dunis hållbarhetsarbete i CSR-rapporten Our Blue Mission 2018

Framtidens take-away

Plast står högt på miljödagordningen. Duni står bakom EU-kommissionens förslag om ett omfattande regelverk för att motverka plastens negativa miljöpåverkan. Marknadens efterfrågan på Dunis miljöprofilerade sortiment har ökat kraftigt under 2018 och Duni fortsätter att utveckla hållbara, plastfria alternativ till bland annat sugrör, bestick, tallrikar och skålar. Duni tar ledningen i den omställning till miljöanpassade, fiberbaserade produkter som är framtiden för take-away.

Komposterbara servetter ökar

Efterfrågan på komposterbara alternativ blir allt starkare på marknaden. Komposterbara artiklar i Dunis sortiment är testade och certifierade för industriell kompostering eller hemkompostering. Dunis mjuka pappersservetter (tissue) är godkända för hemkompostering sedan 2018.

Samarbeten driver miljöfrågor

För att lösa dagens miljöutmaningar krävs kontinuerliga samarbeten på alla nivåer och med olika aktörer. Duni ingår i nätverket Håll Havet Rent som arbetar för att minska nedskräpning i våra hav och även med forskningsinstitutet RISE för att öka återvinningen av take-­away-förpackningar. Andra pågående samarbeten inkluderar organisationer som Packbridge (hållbara förpackningar) och Paper Province (papperstillverkning). Duni medverkar även i utvecklingen av standarder för återvinningsmärkning.

koppar av bagass

Ecoecho® Sweet komposterbara kaffekoppar av bagass och papper lanserades under 2018 under temat ”Love your city”. Dessa miljöanpassade engångskoppar finns i olika storlekar för både varma och kalla drycker och lämpar sig mycket väl för profiltryck. De kan kombineras med lock av komposterbar CPLA.

Hållbara produkter visar vägen

Produkterna i Dunis miljöanpassade ecoecho®-­sortiment är tillverkade av fiberbaserade, plastfria material som bagass, samt komposterbar bioplast och återvunnen plast. Ecoecho®-sortimentet har vuxit starkt och utgör idag 20 procent av Dunis take-away-sortiment. Dunis miljöprofil stärks ytterligare genom förvärv 2018, där både BioPak i Australien och Biopac i Storbritannien är företag med fokus på miljöanpassade take-away-förpackningar.

Duni och FN:s hållbarhetsmål

FN:s 17 globala hållbarhetsmål – Sustainable Development Goals – syftar till att idag och i framtiden bekämpa fattigdom, skydda vår planet och se till att alla människor kan uppleva fred och välstånd. Duni arbetar med alla 17 målen, men följande är de viktigaste:

8.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

12.

Hållbar konsumtion och produktion

13.

Bekämpa klimat­förändringarna

14.

Hav och marina resurser

15.

Ekosystem och biologisk mångfald

Läs mer om hållbarhetsmålen på sustainabledevelopment.un.org