Kundupplevelse & kommunikation, Affärsutveckling

Kundens behov alltid i centrum

Kundanpassning är en av hörnstenarna i Dunis nya strategi. Att företaget kan skapa en positiv kundupplevelse och erbjuda relevanta tjänster och produkter under kundresans olika steg är avgörande för framgång. Inför de kommande åren har Duni flera initiativ på gång som kommer att leda till bättre kundanpassning.

TEMA: UTFORSKA

”Det är hur kunden upplever oss som varumärke och företag som skapar värde och ökar försäljningen. Vi skapar nu en karta för framtiden som vi testar under 2019. Genom att fånga upp trender och förstå vart marknaden är på väg kan vi stärka vårt kundfokus.”

Marielle Noble, Communications & Customer Experience Director

En mer kundorienterad organisation

För att Duni i framtiden ska kunna leverera värdeskapande lösningar behöver företaget lära känna kunderna bättre och förstå deras olika behov under kundresan. Arbetet med att bli en mer kundorienterad organisation innefattar en förstärkning av varumärket och ett starkare fokus på affärsutveckling. Kundresan utgör även teman i Dunis årsredovisningar under tre år: Utforska (Explore, 2018), Upplev (Experience, 2019) och Utveckla (Expand, 2020).

Digitalisering ökar kundvärdet

Duni har initierat arbetet för att skapa en bättre och mer integrerad digital plattform som ska öka värdet för kunderna. Under 2019 kommer en första version att testas i ett utvalt land för att få direkt återkoppling som Duni sedan kan bygga vidare på.

Hållbar innovation nyckel till framgång

Efterfrågan på olika tjänster inom dagligvaru- och fackhandeln fortsätter att öka. Därför investerar Duni i att utveckla ett erbjudande som stärker kundernas engagemang och intresse. Under 2018 har Duni anställt en ny chef för innovation och affärsutveckling (se intervju). Duni bygger nu en plattform för innovation där företaget kan utveckla nya koncept och tjänster inom bland annat miljöområdet. En del av arbetet blir också att titta på hur samarbetet kan utvecklas internt, men även med externa parter, för att stärka Dunis innovationskraft.

Goodfoodmood 2.0 – utveckling av varumärket

Varumärket Duni står för mat, människor och design, vilket uttrycks i varumärkesplattformen Goodfoodmood®. Dunis produkter ska bidra till en förhöjd måltidsupplevelse och en trevlig samvaro mellan människor, oavsett var, hur och när måltider serveras. Känslor, möten och relationer är centrala för varumärket. Goodfoodmood är en röd tråd i Dunis verksamhet: från produkt- och konceptutveckling till inköp av miljöanpassade material. Det är utgångspunkten för att Duni ska kunna erbjuda relevanta kunderbjudanden med tydlig affärsnytta. För att ytterligare stärka varumärket har Duni startat arbetet med att se över hur nuvarande plattform också kan spegla det viktiga arbete som görs kring hållbarhet.

Nytt intranät stärker samarbete

Duni har lanserat ett nytt intranät för att förstärka samarbetet inom organisationen. Det ökar möjligheterna att dela idéer och erfarenheter över enhetsgränser och speglar ett skarpare fokus på internkommunikation och engagemang.

TEMA: UTFORSKA

”Dunis styrka är att vi är lyhörda gentemot marknaden. Att vi på djupet förstår våra kunders behov är helt avgörande för att vi tillsammans ska kunna bygga långsiktiga relationer. Vi inspireras av våra kunders nyfikenhet och det driver oss att ständigt förändras och förbättras.”

Magnus Carlsson, Director Corporate Development

Värdebaserad prissättning förbättrar lönsamheten

Värdebaserad prissättning har identifierats som ett nyckelområde för att Duni ska kunna säkerställa och förbättra sin framtida lönsamhet. Ett nytt initiativ ska förbättra Dunis förmåga att arbeta med värdebaserad prissättning av erbjudandet till kund, men kommer även att bättre positionera och styra Dunis erbjudande baserat på kundernas betalningsvillighet. För den interna organisationen innebär initiativet förbättrade processer och ett tydligare fokus på kundvärde.

Förvärv skapar tillväxt

Asien och Oceanien är en starkt växande marknad och har varit en prioriterad tillväxtregion för Duni sedan 2013. Strategin har varit att förvärva bolag med erfarenhet och kunskap om marknaden, och med kontakter i de kanaler där Duni behöver etablera ett fördjupat samarbete. Tidigare förvärv i Singapore, Thailand och Nya Zeeland följs nu av det strategiskt viktiga förvärvet av BioPak Pty Ltd i Australien, som med sina miljöanpassade mat- och dryckesförpackningar öppnar dörrar både på den australiska och den nyzeeländska marknaden.

Ökad effektivitet i värdekedjan

För att stärka Dunis förmåga att hantera de ständigt växande kraven på kundspecifika produkter startar företaget ett nytt initiativ. Det kommer att täcka hela värdekedjan för Dunis artiklar och kommer att underlätta förståelsen för kostnadsdrivande faktorer. Detta i sin tur leder till bättre kontroll av komplexitet och ett mer relevant erbjudande på marknaden.