Operations

Flera projekt effektiviserar värdekedjan

Operations ansvarar för Dunis pappersbruk, konverterings-, distributions- och lageranläggningar, men även för IT och annat systemstöd. I Dunis konverteringsanläggningar i Tyskland och Polen produceras de delar av sortimentet som baseras på papper som tillverkats av Rexcell Tissue & Airlaid AB.

TEMA: UTFORSKA

”Vårt fokus på kundresan är viktigt eftersom kunder som är trogna Duni genererar effektivare processer och vi kan ge dem bättre service. Duni måste också engagera sig lokalt i närheten av produktionssajterna för att underlätta anställning av kompetent personal.”

Fredrik Malmgren, Director Operations

+25%

Stora investeringar i pappersproduktionen

Dunis helägda dotterbolag Rexcell har gjort en stor investering i airlaid-produktionen för att möta behovet av premiummaterial till bland annat de viktiga servettkvaliteterna Dunilin® och Dunisoft®. Kapaciteten för produktion av så kallad airlaid vid pappersbruket i Skåpafors kommer att öka med 25 procent.

Komplexitet som adderar kundvärde

I takt med att kunderna efterfrågar mer specialanpassade lösningar ökar komplexiteten i Dunis produktion. Duni har förbättrat graden av kundanpassning genom bland annat stigande försäljning av profiltryck. Samtidigt har man lyckats sänka kostnaderna på flera områden och minskat mängden avfall.

Kontinuerliga förbättringar
ger resultat

Dunis produktstrategi för dukar har implementerats vilket lett till en volymökning på 35 procent för det linneliknande dukmaterialet Evolin®. Genom kontinuerliga förbättringar har Rexcell effektiviserat sin verksamhet. Man har exempelvis fått maskinerna att gå med färre störningar och kortat ner tiden för färgbyten.

Logistikprojekt med många fördelar

Det är stark press på transportnätverket i Centraleuropa och det krävs nya och förbättrade transportlösningar. Dunis projekt Cosmos syftar till att effektivisera transporter och lagerstruktur, vilket även kommer att medföra sänkta logistikkostnader. Ett nytt distributionsnätverk möjliggör tillväxt, både organiskt och genom att förvärvade bolag lättare kan integreras. Med färre transportkilometer minskar dessutom Dunis klimatpåverkan och stabilare leveranser höjer kundnyttan.

Optimerad värdekedja

Med projektet Hansa ska Duni optimera värdekedjan för handelsvaror. Projektet spänner brett, men fokus ligger på processer och organisation inom inköp och materialförsörjning. Målet är att bättre processer samt ökad transparens och tydligare ägandeskap i försörjningskedjan ska leda till växande försäljning. Investeringar i en webbaserad plattform kommer att möjliggöra en ökad digitalisering av enklare arbetsuppgifter och ska underlätta integration och samarbete med leverantörer.

Digitalisering en stark trend

Digitalisering har fått ett stort genomslag i de flesta branscher, och är något som även i hög grad påverkar Duni. De flesta områden inom företaget berörs, även konverteringen där det nu finns planer på digitalisering. För att följa med i den digitala utvecklingen kommer även personalen att vidareutbildas.