STRATEGI

En plattform för tillväxt

För att bättre hantera förändringar i omvärlden och på marknaden lanserade Duni i slutet av 2018 en ny strategi för åren 2019–2023. Denna ska försvara och stärka Dunis position som marknadsledare i Europa och stödja företagets tillväxt på andra marknader, som Asien och Oceanien. Två huvudpunkter i strategin är ökad kundfokusering och miljöinriktning.

VARFÖR EN NY STRATEGI?

 • Tillväxt i fokus

 • Globala trender

 • Ändrade kundbehov och kundbeteenden

Tillväxt i fokus

Det långsiktiga målet med strategin är att förbättra tillväxten. Kortsiktigt ligger fokus på vinsten.

Globala trender

 • Digitalisering
 • Kundanpassning
 • Hållbarhet
 • Ökning av take-away

Ändrade kundbehov och kundbeteenden

Omvärlden förändras och det är viktigt att Duni håller jämna steg. Strategin bygger på Dunis styrkor och har som mål att täcka kundernas behov genom hela kundresan. Tanken är att fokusera på och öka det område där Dunis styrkor och kundernas behov överlappar inom digitalisering, kundanpassade lösningar inklusive tjänster och miljöprofilerade produkter.

Dunis strategipyramid

Dunis strategi 2019–2023 har åskådliggjorts i en pyramid med fem prioriterade områden. För varje område finns en rad initiativ.

DEN ATTRAKTIVASTE UPPLEVELSEN FÖR SLUTKUNDEN

Aktiviteter som t ex:

 • Pilotprojekt kring kundupplevelsen
 • B2B E-handel

DEN BÄSTA PARTNERN FÖR HÅLLBARA LÖSNINGAR

Aktiviteter som t ex:

 • Ekoprodukter för varje goodfoodmood®-tillfälle
 • Lösningar för ett slutet kretslopp

KUNDANPASSADE KONCEPT

Aktiviteter som t ex:

 • Värdebaserad prissättning
 • Flera tjänster i erbjudandet

DIGITALISERAD OCH EFFEKTIV DISTRIBUTIONSKEDJA

Aktiviteter som t ex:

 • Investeringar i airlaid
 • Minskad komplexitet inom produktionen

THE DUNI WAY

Aktiviteter som t ex:

 • Fokus på internkommunikation
 • Revidera Dunis kärnvärden