”Vi levererar hållbara upplevelser”

Möt Johan Mårtensson, Business & Innovation Manager på Duni sedan sommaren 2018. Här berättar han om sin roll och om hur Duni måste tänka och arbeta för att möta marknadens behov i framtiden.

Vad är ditt första intryck av Duni?

”Det finns en enorm energi och vilja. De flesta inser att Duni måste fortsätta utvecklas och leverera relevanta lösningar under hela kundresan. Andra företag och innovatörer behöver se att Duni är öppna och mottagliga för innovation och veta att vi vill hjälpa till att utveckla produkter och tjänster. Vi behöver vidareutveckla vårt ekosystem kring Duni.”

Hur tänker du kring företags ekosystem?

”Det gäller att vara aktiv i olika nätverk, använda vår marknadskunskap och visa på kundbehov som vi ser. Då går utvecklingen så mycket snabbare än om vi skulle göra allt själva. Vi kan få tillbaka mycket och dessutom hjälpa andra.

Innovation handlar om att leverera kundvärden. Vi har bra kunskap om HoReCa-industrin och kan vara en demo­miljö för innovationer. Det behöver inte alltid vara stora volymer. Duni har även en intressant struktur eftersom vi både erbjuder inköp och har en vertikalt integrerad produktion. Jag tror inte så många känner till det.”

Varför är hållbara lösningar så viktiga?

”Om man som företag inte levererar hållbara lösningar så tror jag inte att man har en framtid. Det kommer att bli enormt viktigt att ta ansvar för sina produkter, både när de används och efteråt.

”Man måste titta på materialen och kretsloppet: kan vi göra detta med miljöanpassade material? Hur kan vi hjälpa våra kunder att välja mer hållbara lösningar?”

När Duni tänker hållbarhet måste det täcka allt från hur mycket energi som använts för att skapa en produkt och hur den levererats till hur den kan återvinnas.

Samtidigt är det fler och fler som vill ha snabba och bekväma lösningar. Där passar våra produkter in. Man måste titta på materialen och kretsloppet: kan vi göra detta med miljöanpassade material? Hur kan vi hjälpa våra kunder att välja mer hållbara lösningar?”

Vilka framgångsfaktorer ser du?

”Vi bygger nu en organisation som ska stödja de här förändringarna. Att samarbeta och dela kunskap, både inom Duni och med externa aktörer, är viktigt. Olika typer av forum kommer att etableras för att underlätta detta. Ett av mina mål för nästa år är att utforska nya områden som vi definierat som intressanta. Vi kommer att göra tester både internt och tillsammans med partner i pilotprojekt.

Under hösten hade vi vår första innovationsworkshop där vi tittade på olika framtidsområden för Duni och hur vi kan leverera relevanta tjänster. Externa experter deltog och gav förslag utifrån sina perspektiv. Det var ett första steg i att våga släppa in andra i våra tankar när vi tittar på framtiden och den plats vi vill att Duni ska ha.”

Johan Mårtensson

Titel: Business Development &
Innovation Manager

Ålder: 39
Bakgrund: Marknadsekonom, Niels Brock Business School, Köpenhamn. Data­informationsvetenskap, Malmö universitet. Har arbetat med marknadsföring och innovation hos industriföretag under 7–8 år. Senast VD för ett stort nätverk inom förpackningsindustrin.
Passion: Surfing, naturen, resor och vänner.