Not 6 – Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Inköp och försäljning mellan koncernföretag uppgick till 3 238 (2017: 2 981) MSEK. Moderbolaget har sålt varor till dotterbolag för 392 (2017: 377) MSEK och köpt varor från dotterbolag till ett värde av 731 (2017: 698) MSEK. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.