Års- och hållbarhets­redovisning 2021

Det ledande hållbarhets företaget i vår bransch 2030

Agenda 2030 – ett avgörande årtionde

Medarbetarna får strategin att flyga

“Vårt övergripande mål är att leda vår bransch mot cirkulära lösningar med nettonoll klimatavtryck.”

Q1

 • Robert Dackeskog tillträder som VD och koncernchef.
 • Erik Lindroth tillträder som ny hållbarhetsdirektör.
 • Duni Group utnämns till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av organisationen Karriärföretagen.
 • De två varumärkessegmenten bildar två affärsområden – Duni och BioPak – som får ansvar för hela värdekedjan.

Q2

 • Genom egen innovation och samarbete med OrganoClick AB, lanserar affärsområde Duni fossilfria premiumservetter och dukar.
 • De första fiberbaserade ytterförpackningarna för servetter lanseras.
 • BioPak lanserar Compost Connect, ett unikt, varumärkesoberoende och ideellt initiativ som ska minska andelen organiskt avfall i deponi.

Q3

 • Pappersbruket i Skåpafors blir först i världen med fossilfri biogasol i produktionen.
 • Ett samarbete inleds med svenska &Repeat för att bidra till utvecklingen av cirkulära lösningar för take-away-­förpackningar.
 • En investering i tyska Relevo GmbH, ett företag med fokus på återanvändbara system för take-away, genomförs.

Q4

 • En investering i spanska återbruksföretaget Bûmerang genomförs.
 • Koncernen tilldelas en EcoVadis guldmedalj för 2021 års hållbarhetsarbete vilket betyder en ranking som topp 5 % av företag inom pappers- och kartongindustrin.
 • Vi ansluter oss till FN:s Global Compact och förbinder oss till att arbeta med miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor.
 • En uppdaterad strategi med ny vision, syfte och värderingar presenteras.

NYCKELTAL, MSEK

2021 2020 2019 2018 2017
2021 2020 2019 2018 2017
Net sales Nettoomsättning 5 061 4 501 5 547 4 927 4 441
Operating income* Operativt resultat* 279 149 533 430 491
Operating margin* Operativ rörelsemarginal* 5,50 % 3,30 % 9,60 % 8,70 % 11,10 %
Operating EBITDA* Operativt EBITDA* 487 374 762 583 630
EBIT Rörelseresultat, EBIT 173 70 408 351 456
EBITDA EBITDA 476 359 759 546 629
Net income before tax Resultat före skatt 133 7 377 328 439
Net income for the year Årets resultat 77 4 273 249 334
Proposed dividend, SEK/Share Föreslagen utdelning SEK/Aktie 0 0 0 5 5
Equity Eget kapital 2 714 2 628 2 664 2 616 2 594
Return on equity, % Avkastning på eget kapital, % 2,80 % 0,10 % 10,30 % 9,50 % 12,90 %
Return on capital employed, % Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,10 % 3,90 % 12,90 % 10,60 % 14,40 %
Number of employees Antal anställda 2 214 2 269 2 398 2 477 2 362
* EBIT och EBITDA är justerade för jämförelsestörande poster.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK

Två affärsområden – två varumärken

Verksamheten är uppdelad i två affärsområden: Duni och BioPak. Båda har fullt ansvar för sina värdekedjor. Produkterna säljs genom en gemensam säljkår, där regionerna stöttar affärsområdena. Duni och BioPak ansvarar för sina respektive varumärkesstrategier liksom sin egen marknadskommunikation, produktutveckling och innovation.

Produktionsenheter
Försäljningskontor

2 214

Koncernen har 2 214 medarbetare i 22 länder. Huvudkontoret ligger i Malmö. Produktionen av mjukpapper för servetter och bordsdukar sker i Sverige, medan konverteringen till färdiga produkter sker i Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland.

Försäljningskontor finns i Australien, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Ryssland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjeckien, Tyskland, USA och Österrike.

Nettoomsättning per segment, %
Nettoomsättning per geografisk region, %

Varumärket Duni står för design, färg och form samt god kvalitet som skapar en angenäm atmosfär vid varje måltidstillfälle. Produkterna och tjänsterna ska addera värde överallt där människor lagar, serverar och njuter av mat och dryck. Miljömässig hållbarhet är en självklarhet.

Affärsområdet Duni står för lång erfarenhet och spetskompetens inom träfiberbaserade lösningar. Duni har en vertikalt integrerad affärsmodell för sina pappersbaserade produkter, exempelvis servetter och dukar. Hela produktions- och leveranskedjan ägs och kontrolleras av affärsområdet, från materialtillverkning och konceptframställning till konvertering och distribution.

Varumärket BioPak skapades av idealisterna i det australiska bolaget BioPak Pty Ltd som sedan 2018 ingår i Duni Group. Varumärket lanserades under 2020 i Europa med ambition att vara det självklara valet för miljöanpassade måltidsförpackningar. BioPak är synonymt med hållbarhet och arbetar med såväl produkter som cirkulära lösningar. Varumärket står för spetskompetens men även öppenhet och äkthet. Produkterna med varumärket BioPak är miljöprofilerade måltidsförpackningar som huvudsakligen tillverkats av förnybara växtbaserade råvaror eller återvunnet material.

Affärsområde BioPak har ingen egen produktion, vilket gör inköpsorganisationen till en stor och viktig del av verksamheten.

Bolagsstyrningsrapport 2021

Förvaltningsberättelse 2021